How Do The Fourth Year Students Of Faculty Of Economic And Administrative Sciences ( Metu) Experience And Manage The Transition From School To Work?

2011-12-31
Çalışma, ODTÜ İİİBF 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet sonrası işe hazırlık, iş bulma süreci ve bu süre içinde karşılaştıkları sorunlarla nasıl başa çıktıklarına odaklanmaktadır. Çalışmanın temel kaygısı, üniversite sınav sistemin, üniversitede aldıkları eğitimin ve iş giriş sınavlarının (KPSS türü), emek piyasasına girişlerini nasıl yönlendirdiğine bakmaktadır. Çalışma, yaklaşık 400 adet İİBF 4. sınıf öğrencisi ile yapılacak bir anketi (yaklaşık geri dönüş oranı %50 olarak beklenmektedir), ve 43 adet derinlemesine mülakatı içermektedir (30 adet kesin yapılmak üzere). Çalışmanın beklenen sonuçları ile ilgili olarak bir dizi hipotez bulunmaktadır. Ancak, şu an için bulgular hakkında kesin bir ön yargı belirtmek mümkün değildir. Yine de, araştırmacının çıkış noktalarından birisi, ODTÜ İİBF mezunlarının iş bulma/işsizlik süresinin özellikle son 3 yılda uzadığı yönündeki tespitidir.

Suggestions

Behind Domestic Life, A Postwar Middle-Class Home: The Miller House in Gainesville, FL
Sönmez, Filiz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
Çalışma, II. Dünya Savaşı’ndan sonra barınma kültüründe yaşanan değişimin, kentsel ölçekte gerçekleşen değişimden, sosyo-kültürel alanda yaşanan yeniliklerden, teknolojik gelişmelerden ve tüm bunlara bağlı olarak evdeki gündelik yaşam pratiklerinden bağımsız okunmasının mümkün olamayacağı ön görüsüyle kurgulanmıştır. Bu kapsamda, çalışmada ev ve içindeki yaşam arasındaki o güçlü bağ vurgulanarak yazıla gelen “konut modernleşmesine” farklı bir bakış açısı ile konutların salt dış biçimlenmesine ilişkin tekton...
How students multiple intelligences differ in terms of grade level and gender
Göğebakan, Derya; Aksu, Meral; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of the study was to investigate the students̕ multiple intelligences according to their preferences and how students̕ multiple intelligences differ in terms of grade level (first, third fifth and eighth) and gender. This research was conducted at Middle East Technical University Development Foundation School in the spring of the 2001-2002 academic-year with three classes from each level namely first grade, third grade, fifth grade and eight grade. In this study, Pictorial Teele Inventory for Mul...
Investigation of effects of school type, gender and grade level on students' attitudes toward technology
Çatak, Melek; Bulut, Safure; Department of Science and Technology Policy Studies (2003)
The purposes of the study were to investigate the technological background of 6th, 7th, and 8th grade students with respect to school type, gender, and grade level and to examine the effects of school type, gender, and grade level on 6th, 7th, and 8th grade students' attitudes toward technology. The research was conducted on 569 students. The number of subjects in 6th, 7th, and 8th grade students were 196, 181, and 192 respectively. According to gender, the number of girls and boys were 260 and 309 respecti...
Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri-Ebeveyn Formunun Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Acar, İbrahim Hakkı; Hamamcı, Beyza; Uyanık, Gülden (2021-12-01)
The present study aims to adapt the parent-report of the "Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI)" into Turkish to use with preschool children. The CHEXI is a rating instrument by which parents evaluate the executive functioning of children between ages of 4 and12 years. The sample of the present study consists of parents of 212 children attending 37 public preschools during 2019 – 2020 academic year. Children’s ages range from 48 to 72 months. Parents completed the CHEXI, Children's Behavior Ques...
What predicts exam scores in science classes with online practice supplement at secondary education: a learning analytics study via chaid
Nalça, Ceylan; Yıldırım, İbrahim Soner; Sacip, Toker; Department of Computer Education and Instructional Technology (2021-2-15)
In this study, within the scope of Learning Analytics; in a determined Learning Management System, the performance of the first semester Science exam of 6491students studying in the 5th,6th, 7thand 8thgrades among different private schools in Turkey and the variables that affect the exam performance are predicted. For the analysis of the study, Chi-square Automatic Interaction Detector (CHAID) classification technique, which is one of the decision tree methods, offere...
Citation Formats
M. K. Bayırbağ, “How Do The Fourth Year Students Of Faculty Of Economic And Administrative Sciences ( Metu) Experience And Manage The Transition From School To Work?,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59462.