Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Siyasetinde İslami Kadın Ve Muafazakar Eril İktidar İlişkisi.

2012-12-31
Çalışma, Turkiyede islami kesimdeki kadının sorunlarını ve bakış açısını siyasal alana taşıma iddasında olan dindar kadın aktörlerin iktidardaki adalet ve kalkınma partisinin kadın politikasıyla ilişkileri eleştirileri ve talepleri incelenecektir.

Suggestions

Evolution Of Turkish Movie Cluster: A Social Network Analysis Perspective
Beyhan, Burak; Erkılıç, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-12-30)
The aim of this paper is to shed some light on the evolution of Turkish movie cluster in Istanbul via elaboration of, on the one hand, the development of social networks in Turkish cinema by analyzing the relationships between the directors and screenwriters involved in the production of movies, and on the other hand, the importance of role and positions of these agents in the innovativeness in the network. For this purpose, the deterministic methods of social network analysis (SNA) are used together with a...
Everyday Nationalism in Turkey: Construction of Turkishness in Nevşehir
Ravanoğlu Yılmaz, Sezen; Çırakman Deveci, Aslı; Department of Political Science and Public Administration (2022-9-28)
This thesis aims to understand in a period in which Islamist and ethnic nationalism become a dominant paradigm in Turkish politics, in a small- sized nationalist and conservative central Anatolian city, Nevşehir. Right-wing political parties representing political Islam and ethnic nationalism have historically always been strong in Nevşehir. This thesis aims to reveal how Turkishness is discursively constructed and reproduced by everyday actors from different political positions in Nevşehir. For this purpos...
Türkiye Hapishanelerinde Gündelik Hayat ve Direniş Pratikleri
Topal, Çağatay(2015-12-31)
Bu proje, Michel de Certeau’nun gündelik hayat ve direniş analizlerini kullanarak direniş ve iktidar ilişkisinin nasıl kurulduğuna ve bunun Türkiye hapishanelerinde nasıl yaşantılandığına odaklanacaktır. Proje öncelikle Türkiye hapishane tarihine odaklanarak, Cumhuriyet ile birlikte Türkiye hapishanelerinin evrimini literatür taraması sonucunda ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun ardından gündelik hayat ve direniş pratikleri üzerindeki en yoğun müdahalenin gerçekleştiği F tipi hapishane örneğine odaklanarak,...
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
An Interpretative Phenomenological Research on the mothering experiences of migrant women from Turkey in the UK
Barış Şahbudak, Sevde; Hatipoğlu Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2022-5)
The study aimed to gain an in-depth understanding of Turkish-speaking migrant women’s mothering experiences in the United Kingdom and explore how sociocultural factors influence their mothering experiences by exploring the comparison of their mothering experiences in Turkey and the United Kingdom. Through purposive sampling, the study was conducted with 8 migrant mothers all of whom have a child or children between the ages of 1-12, who had an opportunity to experience their mothering experiences both in th...
Citation Formats
C. Aslan Akman, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Siyasetinde İslami Kadın Ve Muafazakar Eril İktidar İlişkisi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59464.