Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Siyasetinde İslami Kadın Ve Muafazakar Eril İktidar İlişkisi.

2012-12-31
Çalışma, Turkiyede islami kesimdeki kadının sorunlarını ve bakış açısını siyasal alana taşıma iddasında olan dindar kadın aktörlerin iktidardaki adalet ve kalkınma partisinin kadın politikasıyla ilişkileri eleştirileri ve talepleri incelenecektir.
Citation Formats
C. Aslan Akman, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Siyasetinde İslami Kadın Ve Muafazakar Eril İktidar İlişkisi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59464.