Hide/Show Apps

TÜRKİYE’DE MEMURLUK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILAR: İşe giriş öncesi ve sonrası.

2015-12-31
Üstüner, Mustafa Yılmaz
Kalav İdrisoğlu, Feyza
Bu çalışmanın ana amacı günümüzde Türkiye’de memurluk mesleğinin, memur adayları ve memurlar tarafından algılanış biçim(ler)ini saptamaktır. Bunun yanında memurluk öncesi ve sonrası bu algıların tutarlılığı (değişimi) alt amaç olarak belirlenmiştir. Çalışmanın bir başka yan ürünü olarak görgül analiz popülasyonundaki memur adayları ve memurların sosyolojik profilinin çıkarılması da amaçlanmaktadır