Use And Need Of Information İn Newsvendor Decisions: An Experimental Investigation.

2013-12-31
Gönül, Mustafa Sinan
Kocabıyıkoğlu, Ayşe
Göğüş, Itır
Bu proje, gazete satıcısı problemi çerçevesinde verilen kararlardaki bilgi kullanımını araştırmaktadır. Deneysel bir çalışma dizayn edilmiş ve bu çalışmayla karar vericilerin davranışlarını ve yargılarını incelemek hedeflenmiştir.