Hazır Giyim Perakendecileri İçin Rfıd Teknolojisinin Değerinin Araştırılması.

2014-12-31
RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisi 70’lerde keşfedilmiş ve kısıtlı alanlarda kullanılagelmiş, son yıllarda ise maliyetinin düşmesi ile ticari kullanımı gündemde olan bir teknolojidir. RFID etiketi içindeki küçük bir yonga ve anten sayesinde hem bilgi depolayabilir hem de radyo dalgaları aracılığıyla RFID okuyucularıyla iletişim kurabilir. Bu etiketler palete, kutuya, ya da tek ürüne/parçaya yapıştırılmak suretiyle yapıştırıldığı nesne ve konumu hakkında gerçek zamanlı bilgi verebilir. Bu şekilde kayıt, iletişim ve bilgi edinme gerektiren her durumda teknoloji kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlar. RFID teknolojisi ulaşım, kütüphane gibi kamu alanlarında, sağlık gibi hizmet sektörlerinde, soğuk zincirlerde ve ilaç güvenliğinde, üretimden lojistiğe ve perakendeye tedarik zincirinin her basamağında ve bunun gibi birçok farklı alanda olası uygulamalarıyla ve sunduğu imkanlarla adından söz ettirmektedir. Bir tedarik zincirinde RFID teknolojisinin en büyük potansiyel getirisi fiziksel envanter kontrolünü çok hızlı ve ucuz bir hale getirmek, gerçek zamanlı envanter kaydını mümkün kılmak, envanter görünürlüğünü iyileştirmek, ve bu şekilde kullanıcılara stok yönetiminde avantajlar sunmaktır. Bu araştırma projesinde hedefim RFID teknolojisinin ürün seviyesinde uygulanmasının değerini bir hazır giyim perakendecisi için envanter görünürlüğüne odaklanarak incelemektir. Bu araştırmayla cevap aradığım başlıca sorular arasında RFID’nin perakendecinin karına katkısının ne olduğu ve nelere bağlı olduğu, bu katkının ürün tipine, ömrüne, satış hacmine, envanter tutarsızlık düzeyine, ve perakendecinin dağıtım ağının büyüklüğüne göre nasıl değiştiğidir. Kusurlu bir RFID teknolojisinin performansıyla getirisi arasındaki ilişkiyi sıkışmış envanter (stranded inventory) riskine bakarak irdelemek diğer büyük hedefimi oluşturur. Bu sorulara analitik modellemelerle cevap ararken envanter kuramı, optimizasyon ve talep modelleme tekniklerinden faydalanacağım gibi teorik bulgularımı sayısal deneylerle desteklemeyi planlıyorum.

Suggestions

Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Bakırlıoğlu, Yekta; Oğur, Dilruba; Doğan, Çağla; Turhan, Senem(2015)
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi alanında, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmek için kullanıcı bilgisinden ve yerel değerlerden beslenen süreç ve yöntemlerin benimsenmesi önemlidir. Böyle bir yaklaşım, kullanıcısını ürüne bağlayan daha etkin tasarım çözümlerinin geliştirilmesini destekleyerek ürün ömrünü uzatır. Bu bağlamda paydaşların ürün tasarımının erken aşamalarında sürece dahil edilmesi önemlidir. Projenin temel amacı, endüstri ürünleri tasarımcılarıyla ve üreticilerle yapılan mülakatla...
Structural tools in the making of cities : form as a development control mechanism
Ceylan, Aybike; Barlas, Mehmet Adnan; Department of City and Regional Planning (2003)
Macro-scale planning and design as a product of modernism have been abandoned to a high degree, as a result of the reactionary post-modern approaches since the 19602s. Intensifying with the rise of neo-liberal approaches in the 19702s, these reactions advocated merely incremental decision-making and design in the making of cities. These developments lived in the western countries showed their reflections in Turkey with the 19802s, resulting in fragmented planning practices. However it is the hypothesis of t...
Batı Karadeniz Bölgesi’nde Deprem Kaynaklı Heyelan Riski Analizi
Gülerce, Zeynep(2015-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin hedefi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) boyunca olacak depremlerden kaynaklanabilecek heyelan (toprak kayması) duyarlılığının belirlenmesi ve bölgenin deprem kaynaklı heyelan riski analizinin yapılmasıdır. Bölgenin topoğrafyası nedeniyle deprem kaynaklı heyelanların görülme olasılığı yüksektir, örneğin 1999 Düzce Depremi sırasında Kaynaşlı Viyadüğü heyelan sebebiyle ağır hasar görmüştür. Batı Karadeniz Bölgesi’nde gelecekteki sismik...
Kapalı çevrimli bir otomatik sistemde işletme ve depolama uygulama problemleri ve önerileri
Kayalıgil, Sinan; Erkip, Nesim; Özyıldırım, Sezgin(1995)
Otomatik tezgahların, hatasız, hızlı ve programlanabilir nitelikte olmaları nedeniyle çalışmaları esnasındaki fiziksel özelliklerinin özenle incelenmesini gerekir. Bu işletme özelliklerinin anlaşılmasının bir yolu da küçük ölçekli modellerinin kurulup deneysel ortamlarda çalıştınlmalandır. Bu raporda, yükleme amaçlı bir robot kolu da bulunan küçültülmüş ölçekte bir otomatik imalat hücresinde ürün-oranlama probleminin incelenme metodolojisi ve sonuçlan anlatılmaktadır. Fiziki sistem Orta Doğu Teknik Ünivers...
Use And Need Of Information İn Newsvendor Decisions: An Experimental Investigation.
Gönül, Mustafa Sinan; Kocabıyıkoğlu, Ayşe; Göğüş, Itır(2013-12-31)
Bu proje, gazete satıcısı problemi çerçevesinde verilen kararlardaki bilgi kullanımını araştırmaktadır. Deneysel bir çalışma dizayn edilmiş ve bu çalışmayla karar vericilerin davranışlarını ve yargılarını incelemek hedeflenmiştir.
Citation Formats
Ö. Karaer, “Hazır Giyim Perakendecileri İçin Rfıd Teknolojisinin Değerinin Araştırılması.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61870.