Planlanmış Davranış Teorisi Perspektifinden Seçmenlerin Oy Verme Kararlarını Belirleyen Faktörler: Bir Türkiye Örneği

2016-12-31
Gönül, Mustafa Sinan
Dinç, Özge
Oy verme, demokrasilerin dayandığı en köklü ve en önemli temellerden biridir. Bu nedenle, seçmenlerin oy verme davranışlarını anlamak; adaylar, siyasi partiler ve demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından oldukça önem taşır. Planlanmış Davranış Teorisi, seçmenlerin oy verme kararlarını açıklamada sıklıkla kullanılan modellerden biridir. Bu kapsamda, mevcut projede Planlanmış Davranış Teorisinin, Türk seçmenlerin oy verme davranışlarını yeterince açıklayıp açıklayamadığı test edilmektedir. Proje kapsamında, katılımcılara internet üzerinden bir anket uygulanarak oy verme davranışının boyutlarının anlaşılması ve proje bulgularının, yapısal eşitlik modeli kullanılarak ortaya konması amaçlanmaktadır.
Citation Formats
M. S. Gönül and Ö. Dinç, “Planlanmış Davranış Teorisi Perspektifinden Seçmenlerin Oy Verme Kararlarını Belirleyen Faktörler: Bir Türkiye Örneği,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59494.