Hide/Show Apps

Sürdürülebilir Madencilik Türkiye Çerçeve Çalışması

Madencilik çevresel, ekonomik ve sosyal sınırlar içinde gerçekleştirildiğinde ülkelerin sosyal, endüstriyel ve ekonomik kalkınmasında çok büyük rol oynamaktadır. Madencilik alanında 2000'li yıllarda en çok tartışılan konulardan biri, modern madenciliğin sürdürülebilir madenciliğe dönüştürülmesi gerektiğiydi. Önerilen projenin nihai amacı Türkiye'de sürdürülebilir madenciliğin gerçekleştirilebilmesi için çerçeve çalışmasının oluşturulması ve saha örnekleri ile mevcut durumun gösterilmesidir. Türkiye'de bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk çalışma olma özelliğine sahiptir ve araştırma sonuçlarının ülkemizin madencilik sektörünün gelişimi için çok büyük katkılar sağlaması beklenmektedir. Buna ek olarak sürdürülebilir madencilik çerçeve çalışmasının oluşturulmasıyla, çevresel, sosyal ve ekonomik göstergelerin belirlenmesiyle, Türkiye'de madenlerin sürdürülebilirlik performansı ölçülebilecektir. Bu kapsamda projede planlanan çalışmalar; sürdürülebilir madencilikle ilgili çalışmaların incelenmesi ve veri toplama, Türkiye özelinde sürdürülebilir madencilik göstergelerinin belirlenmesi, belirlenen göstergelerle sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi ve analizi, sürdürülebilirliliğin sağlanamadığı durumlarda, sağlanabilmesi için yapılabileceklerin belirlenmesi ve saha çalışmaları ile sürdürülebilir madencilik durumunun incelenmesi şeklinde olacaktır.