Sürdürülebilir Madencilik Türkiye Çerçeve Çalışması

2011-12-31
Madencilik çevresel, ekonomik ve sosyal sınırlar içinde gerçekleştirildiğinde ülkelerin sosyal, endüstriyel ve ekonomik kalkınmasında çok büyük rol oynamaktadır. Madencilik alanında 2000'li yıllarda en çok tartışılan konulardan biri, modern madenciliğin sürdürülebilir madenciliğe dönüştürülmesi gerektiğiydi. Önerilen projenin nihai amacı Türkiye'de sürdürülebilir madenciliğin gerçekleştirilebilmesi için çerçeve çalışmasının oluşturulması ve saha örnekleri ile mevcut durumun gösterilmesidir. Türkiye'de bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk çalışma olma özelliğine sahiptir ve araştırma sonuçlarının ülkemizin madencilik sektörünün gelişimi için çok büyük katkılar sağlaması beklenmektedir. Buna ek olarak sürdürülebilir madencilik çerçeve çalışmasının oluşturulmasıyla, çevresel, sosyal ve ekonomik göstergelerin belirlenmesiyle, Türkiye'de madenlerin sürdürülebilirlik performansı ölçülebilecektir. Bu kapsamda projede planlanan çalışmalar; sürdürülebilir madencilikle ilgili çalışmaların incelenmesi ve veri toplama, Türkiye özelinde sürdürülebilir madencilik göstergelerinin belirlenmesi, belirlenen göstergelerle sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi ve analizi, sürdürülebilirliliğin sağlanamadığı durumlarda, sağlanabilmesi için yapılabileceklerin belirlenmesi ve saha çalışmaları ile sürdürülebilir madencilik durumunun incelenmesi şeklinde olacaktır.

Suggestions

Sürdürülebilir Turizm Ve Ekolojik İz Analizi : Türkiye'nin Turizm Sektörünün Çevresel Değerlendirilmesi.
Tunç, Gül İpek(2010-12-31)
Turizm sektörü için ekolojik iz analizi turizm sektörünün çevre üzerinde yarattığı zararı ölçmekte bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. 1990ların ikinci yarısında Wackernagel ve Rees tarafından ortaya atılan “ekolojik iz” sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde temel olarak biyosfer kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını hesaplamayı amaçlamaktadır. Daha açık olarak, ekolojik iz insanların biyosfere olan taleplerini, kullanılan kaynakları sağlayan ve atıkları bertaraf etmek için gereksinim duy...
Sustainable carbon constrained energy generation perspectives
Çubukçu, Nilay; Tarı, İlker; Department of Mechanical Engineering (2021-12-07)
There is a consensus that climate change, which is about to become a major disaster for humankind, is largely due to anthropogenic activities. Greenhouse gases (dominated by CO2) emissions play a dominant role there. Majority of the emissions results from energy consumption. Today, mitigating CO2 emissions consists one of the fundamental missions of the humankind. One such task is to reduce the global energy demand. Enhancing efficiency, recycling, promoting behavioral changes to reduce energy demanding act...
Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimine yönelik İnançlar Ölçek Geliştirme Çalışması
Sağdıç, Ali; Şahin, Elvan (2015-01-01)
İnsanların doğa, ekonomi ve toplumla olan ilişkilerinin sürdürülebilir olması, eski yıllara oranla çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, öğrencileri sürdürülebilir kalkınma bilinci ile yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için de öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Bu çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik inançlarına dair ölçek geliştirme amaçlanmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamaya 211 öğretmen adayı katılmış v...
Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-12-31)
Kültürel peyzajlar, toplumların ve yerleşimlerin zaman ve mekân içindeki gelişimlerine ve değişimlerine tanıklık eden, fiziksel ve doğal bileşenlerin karmaşık ilişkileri tarafından biçimlendirilmiş, kültürel ve toplumsal değerler kazanmış alanlardır (Madran ve Özgönül, 2005). Bu alanlardan tarihsel süreçte sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel ilişkilere dair bilgi edinilebildiği gibi yine tarihsel bağlamda mekânsal, çevresel ve biçimsel değişimler hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Özellikle hızlı kentleş...
Sürdürülebilir Ulaşım ve Kampüs Trafik Güvenliği: ODTÜ Öğrenci Bakışı
Kundakcı, Ezgı; Karataş Sevinen, Pınar; Dalkıç, Gülçin; Ozbılen, Basar; Tüydeş Yaman, Hediye (2016-01-01)
Sürdürülebilir ulaşımın temel bileşenlerinden biri olan trafik güvenliği, dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun vadeli strateji ve politikaların önemli bir odağı haline gelmiş olup, gerek ulusal gerekse de yerel düzeyde önlemlerin alınabilmesi açısından birçok çalışma yürütülmektedir. Son yıllarda, Trafik Güvenliği Platformu stratejileri dahilinde, trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla üniversite çalışanları ve öğrencilerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, üniversitel...
Citation Formats
N. Demirel, “Sürdürülebilir Madencilik Türkiye Çerçeve Çalışması,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61818.