Sürdürülebilir Gelişme Açısından Sektörel Enerji Tüketiminin Ve Sektörler Arası Etkileşimin Rolü.

2009-12-31
Çalışmanın Temel amacı iktisadi faliyetler ile enerji tüketimi arasındaki bağlantıyı sektörel düzeyde incelemektir. Bu amaçla girdi çıktı yöntemi kullanılacaktır. 1996 98 2002 yıllarına ait girdi çıktı tabloları kullanılarak. 42 sektör kapsanacaktır. Çalışmada enerji tüketiminin nihai talep ve katmadeğer esneklikleriyle Tüm sektörler için ileri ve geri bağları tanımlanacak ve hesaplanacaktır. Çalışmanın sonucunda Enerji Tüketimi açısından anahtar sektörlerin bulunması ve enerji politikaları açısından öngörülerde bulunulması beklenmektedir.

Suggestions

Sürdürülebilir Turizm Ve Ekolojik İz Analizi : Türkiye'nin Turizm Sektörünün Çevresel Değerlendirilmesi.
Tunç, Gül İpek(2010-12-31)
Turizm sektörü için ekolojik iz analizi turizm sektörünün çevre üzerinde yarattığı zararı ölçmekte bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. 1990ların ikinci yarısında Wackernagel ve Rees tarafından ortaya atılan “ekolojik iz” sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde temel olarak biyosfer kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını hesaplamayı amaçlamaktadır. Daha açık olarak, ekolojik iz insanların biyosfere olan taleplerini, kullanılan kaynakları sağlayan ve atıkları bertaraf etmek için gereksinim duy...
Sürdürülebilirlik için ürün tasarımı alanında küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılmasına yönelik problem alanlarının belirlenmesi
Doğan, Çağla; Ogur, Dilruba(2015-12-31)
Projenin temel amacı, küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılması kapsamında ürün bakım onarımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi ve problemli ürün gruplarının belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için ürün bakım onarımını ve yenilenmesini sağlayan yetkili servislerden ve elektronik atıkları ayrıştıran firmalardan derinlemesine bilgi alınması amaçlanmaktadır. Projenin alt amaç ve süreçleri: • Elektrikli ev aletlerinin elden çıkarılma ve bozulma nedenlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi...
The capacitated vehicle routing problem with simultaneous pickup-delivery and time windows in the sustainable food supply chains
Farshchi, Mahdi; Meral, Fatma Sedef; Can Çetinkaya, Ferda; Department of Industrial Engineering (2021-1-14)
The aim of our study is transportation planning in perishable food supply chains. We model this problem as the vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery, and soft time windows for perishable products (VRPSPD-STW-P). The objective is to minimize the total costs, consisting of variable transportation costs, vehicle-related fixed costs, food quality degradation costs, and time-window violation costs. We formulate the problem as a mixed-integer linear programming model. Moreover, we propose ...
Sürdürülebilir Kırsal Ekonomi ve Yoksulluk: Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politikalarına Eleştirel Bir Bakış
Topal Yılmaz, Aylin(2014-12-31)
Bu araştırma projesi kırsal kalkınma yaklaşımları ve politikalarına ilişkin eleştirel bir bakış geliştirme amacını taşıyor. Sürdürülebilirlik kavramı yerel nüfusun ihtiyaçları ve yaşamsallığı kriterlerine yapılan vurguyla kalkınma literatüründe yerini alırken zamanla bir vurgu kaymasına uğrayarak küresel ekonominin ihtiyaçları ve yerel ekonomilerin bunun içinde nasıl yer alabileceği konuları tartışmanın merkezi haline geldi. Bu piyasa uyumlu kırsal kalkınma yaklaşımlarının iki temel amacı olduğu söylenebili...
Setting the Key Issues and a Prioritization Strategy for Designing Sustainable Interior Environments
Demirkan, Halime; Afacan, Yasemin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-19)
Designers should operate an effective strategy to increase the possibility of creating sustainable built environments. This paper aims to evolve a framework that is composed of the sustainable interior environment issues acting as the basis that contribute positively to humans' well being through the efficient use of site, energy, water and materials and resources in the built environment. The C-K theory, which defines the design process as an interaction between the space of concepts (C) and the space of k...
Citation Formats
E. Akbostancı Özkazanç, “Sürdürülebilir Gelişme Açısından Sektörel Enerji Tüketiminin Ve Sektörler Arası Etkileşimin Rolü.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59500.