Sürdürülebilir Gelişme Açısından Sektörel Enerji Tüketiminin Ve Sektörler Arası Etkileşimin Rolü.

2009-12-31
Çalışmanın Temel amacı iktisadi faliyetler ile enerji tüketimi arasındaki bağlantıyı sektörel düzeyde incelemektir. Bu amaçla girdi çıktı yöntemi kullanılacaktır. 1996 98 2002 yıllarına ait girdi çıktı tabloları kullanılarak. 42 sektör kapsanacaktır. Çalışmada enerji tüketiminin nihai talep ve katmadeğer esneklikleriyle Tüm sektörler için ileri ve geri bağları tanımlanacak ve hesaplanacaktır. Çalışmanın sonucunda Enerji Tüketimi açısından anahtar sektörlerin bulunması ve enerji politikaları açısından öngörülerde bulunulması beklenmektedir.
Citation Formats
E. Akbostancı Özkazanç, “Sürdürülebilir Gelişme Açısından Sektörel Enerji Tüketiminin Ve Sektörler Arası Etkileşimin Rolü.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59500.