Hide/Show Apps

Türkiye'de Borçlanma Maliyeti ve Kredi Notu

2014-12-31
Derin Güre, Pınar
Özgün, Burcu
Öztürk, Özgen
Bu projenin amacı Türkiye’de kredi notlarındaki değişikliğin devlet tahvili spreadleri üzerine olan etkisini araştırmaktır. Standard and Poor's (S&P), Moody’s ve Fitch şirket ve devlet tahvilleri için kredi notu üretmektedir. Ülke kredi derecelerinde değişiklikler yatırımcıların kararlarını ve dolayısıyla devlet borçlanma maliyetlerini etkiler. 2008 küresel finansal krizi kredi derecelendirme kuruluşları için önemli bir kilometre taşıdır çünkü kriz sürecinde yüksek dereceli ülkeler derin ekonomik dalgalanmalarla karşı karşıya kaldı ve bu durum kredi derecelendirme kuruluşlarının güvenilirliğini azalttı. Bu çalışma kriz sonrası dönemde gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye için devlet tahvilleri spreadleri ile kredi notu değişikleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi hedeflemektedir. Gelişmekte olan ülkeler için de bu çalışma yapılmış olmasına rağmen Türkiye için bu ilişkiyi inceleyen bilimsel bir çalışma mevcut değildir.