Hide/Show Apps

Türkiye Vergi Sistemi ve Reform Önerileri

2014-12-31
Derin Güre, Pınar
Öztürk, Özgen
Özgün, Burcu
Bu projenin amacı Türkiye’deki vergi sisteminin ayrıntılı olarak incelenmesi ve vergi sistemindeki problemler doğrultusunda uygun vergi reformu önerilerinde bulunmaktır. Vergi reformu önerilerinin olası kısa ve uzun vadede önemli makroekonomk değişkenler ve farklı nesiller üzerindeki etkileri Ardışık Nesiller Muhasebesi modeliyle birlikte açıklanacaktır.Türkiye’de vergi sistemindeki en büyük problemler artan kayıtdışılık ve kayıtdışılık nedeniyle toplanan dolaysız vergilerin düşüklüğü ile harcamaların karşılanması için artan dolaysız vergilerdir. Türkiye dolaysız vergiler açısından OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman kötü bir durumdadır. Özel tüketim vergilerinde de ciddi artışlar söz konusudur. Avrupa borçlar krizi sonrasında bütçe açıklarına olan duyarlılık artmıştır ve Türkiye’de vergi reform çercevesinde dolaysız vergi oranlarını düşürecek ve bütçe açıklarını arttıracak bir reformun geçerliliği düşük olacağı için reform önerileri bütçe açıklarına ek yük getirmeyecek şekilde olacaktır. Vergi reform önerisinde farklı gelir grupları arasında dağılımın adaletli bir şekilde gerçekleşmesi de etkili olacaktır.