Hide/Show Apps

Borsa İstanbul'da Dönemsellik Etkileri

Bu proje İstanbul borsasındaki dönemsel etkileri araştırmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında Borsa İstanbul spot ve vadeli endeks verilerinin günlük, haftalık, ve aylık getirileri hesaplanarak sezonluk etkilerin bulunup bulunmadığı test edilecektir.