Unpacking the Metanarrative of the 1923 Greco-Turkish Exchange of Populations? A Prosopographical Study of Greek Scholarship in the Interbellum

2015-12-31
Bu proje Türk-Yunan Nüfus Mübadele'si hakkında şimdiye kadar yaptığımız çalışmalara ek olarak, konuyla ilgili iki savaş arası dönemde ortaya çıkan ana anlatıyı ayrıntılı bir şekilde ele almak üzere planlanmıştır. Mübadele'nin ilgili devletler için bir başarı öyküsü olduğu tezini işleyen iki-savaş arası dönemi entelektüel yazını çalışmanın ana odağı olarak seçilmiştir. Bu bağlamda bu tezi Yunanistan için ayrıntılı bir şekilde işleyen çok geniş bir aydınlar grubu prosopografik bir bakış açısıyla incelenecektir. Bu aydınların konuyla ilgili ürettikleri ana anlatı iki savaş arası dönemde konunun evrensel anlatısı haline gelmiş; ve bu anlatıyı siyasi ajandalarının ve retoriğin parçası haline getiren karar vericiler bu anlatıyı özellikle azınlıklarla ilgili nüfus mühendisliği projelerini meşrulaştırmak için kullanmışlardır. Bizim bu projeyle göstermeye çalışacağımız, söz konusu ana anlatıyı üreten Yunanistanlı aydınların büyük bir kesiminin dönemin hükümetlerinde farklı düzeylerde görev yapmış olan devlet memurları olduğu ve ürettikleri ana anlatının tamamen ideolojik bir söylem temelinde şekillenip esas olarak tarihsel gerçeklerle bağdaşmadığıdır. Bu bağlamda projenin ana amacı, söz konusu anlatıyı üreten Yunanistanlı iki-savaş arası dönemi aydınları hakkında detaylı kişisel bilgi derlemek ve bilgiler etrafında Nüfus Mübadelesi'yle ilgili hakim söylemi tartışmaya açmaktır.
Citation Formats
O. Yıldırım, “Unpacking the Metanarrative of the 1923 Greco-Turkish Exchange of Populations? A Prosopographical Study of Greek Scholarship in the Interbellum,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59540.