Güvencesiz Çalışma Bağlamında Gündelik Yaşama Tanıklık: Ankara Örneği

2015-12-31
Ecevit, Mehmet Cihan
Kalaylıoğlu, İlhan Mahir
Aydın, Mustafa Berkay
Akgün, Recep
Bu proje, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına sahip işçilerin çalışma yaşamlarını ve gündelik yaşam pratiklerini konu alan bir belgesel çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışma sonunda elde edilmesi düşünülen belgesel, odak konusu olarak seçilen işçilerle yapılan mülakatlardan ve işçilerin gündelik yaşam örüntülerinin görsel kayıtlarına dayanan sekanslardan oluşacak ve sosyalbilim alanında giderek yaygınlaşan görsel nitelikli araştırma ve sunum biçimlerine bir örnek teşkil edecektir. Aşağıda, literatür taraması kısmında, esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerinin günümüz kapitalizmi tarafından nasıl oluşturulduğu ve teşvik edildiğine yönelik bir çerçeve çizilmekte; araştırmanın kapsamı ve konunun üreteceği ek bilgi bölümlerindeyse, proje sonunda ortaya çıkması hedeflenen belgesel çalışmasının sosyolojik niteliğine ve bu alandaki geleneksel anlatım biçimlerine dayalı araştırmalara yapması hedeflenen özgül katkıya dikkat çekilmektedir.
Citation Formats
M. C. Ecevit, İ. M. Kalaylıoğlu, M. B. Aydın, and R. Akgün, “Güvencesiz Çalışma Bağlamında Gündelik Yaşama Tanıklık: Ankara Örneği,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58674.