Hide/Show Apps

Political and Social Opposition Represented by Ecological Movements Against Neoliberal Politics in Contemporary Turkey

2017-12-31
Ertuğrul, Kürşad
Binbuğa Kınık, Burcu Nur
Günümüzde neoliberalizmin doğayı ve müşterekleri özelleştirme ve metalaştırma yönelimine karşın, dünyanın birçok yerinde yerel direniş hareketleri ortaya çıkmaktadır. Doğayı ve müşterekleri savunan bu hareketler neoliberal projeye karşı güçlü bir karşı çıkış potansiyeli taşımaktadır. Bu projede, ekolojik-çevreci hareketlerin neoliberal politikalara karşı temsil ettiği toplumsal ve siyasal muhalefet dinamiğini anlamak ve bu hareketleri küresel bir bağlamda tartışmak amaçlanmıştır. Bu çalışmanın temel motivasyonu, çevreci hareketlerin örgütlenme modelleri, eylem pratikleri, aktörleri, amaçları, toplumsal değişim için öngördükleri stratejileri anlamak ve bu hareketlerin ortaya çıktığı ekonomik ve toplumsal bağlamı açıklamaya çalışmaktır. Bu hareketleri küresel bir bağlamda değerlendirmek için yeni toplumsal hareketler literatüründen faydalanılacaktır.Önerilen projenin araştırması için alan çalışması yapılacaktır. Alan araştırmasının ilk aşamasında birincil kaynaklara ulaşılmaya çalışılacak; derinlemesine mülakatlar yapılacaktır. Bu çalışmanın alan çalışması İstanbul ve Artvin/ Cerattepe’de gerçekleşecektir. İstanbul’da kent tabanlı kitlesel bir hareket olan Kuzey Ormanları Savunması’nda aktif olan kişilerle görüşülecektir. Alan çalışmasının diğer ayağı 1993 yılından beri süregelen, kır merkezli, maden ocaklarına Yeşil Artvin Derneği önderliğinde karşı çıkan Cerattepe mücadelesi olacaktır. Artvin’de Yeşil Artvin Derneği yöneticileriyle, diğer sivil toplum örgütleriyle, yöre