Hide/Show Apps

RİSK BİLGİSİNİN KOORDİNASYON ÜZERİNE ETKİSİ

Gerçek hayattaki birçok stratejik interaksiyon, özellikle insanların ortak bir hedefe ulaşmak için farklı yöntemleri uygulayabildikleri interaksiyonlar, koordinasyon gerektirmektedir: bilimsel makale için iki bilim adamının kollaborasyon yapmaları, iki turistin bilmediği bir yerde buluşmaya çalışmaları koordinasyon gerektiren durumlara örnek olarak gösterilebilir. Eğer kişiler koordinasyon için konuşup nerede/nasıl koordine olacaklarına dair bir uzlaşmaya varmazlarsa bu durum ciddi kayıplar doğurabilir. Bu projede risk bilgisinin koordinasyon üzerine olan etkisini incelemek için teorik çalışmalar yapılacak ve elde edilen sonuçlar deneysel olarak test edilecektir.