Hide/Show Apps

ZAMAN TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ STRATEJİK İNTERAKSİYONLARA ETKİSİ

2017-12-31
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur
Tombakoğlu, Ekin
Yürek, Serdar
Bu proje iki farklı stratejik interaksiyonda zaman tercihlerinin insan davranışlarınım nasıl etkileyeceği üzerinedir. Projenin ilk kısmı devlet alım desteklerinin geç ödenmesinin kamu ve özel teşebbüslerin talep kısmında olduğu durumlarda market dengesini nasıl etkilediği üzerinedir. Projenin ikinci kısmı ise, uzun vadeli takım yarışmalarında zaman tercihlerinin efora etkisi üzerinedir.