Avrupa Birliği Yardım Politikalarının Birliğin Uluslararası Aktörlüğüne Etkisi:yapısal Dış Politika Ve Yapısal Güç Arayışı.

2010-12-31

Suggestions

The External dimension of the European Union's immigration policy and its implications for transit countries : a comparison of Turkey and Morocco
YIldız, Ayselin Gözde; Eralp, Yakup Atila; Department of International Relations (2012)
The purpose of this thesis is to analyse the external dimension of the European Union’s (EU) immigration policy and its implications for transit countries through a comparative study of Turkey and Morocco. The thesis examines the development and institutionalization of the EU’s externalization of its immigration policy within a chronological and theoretical context. Applying the theoretical debate concerning “Europeanization beyond EU borders”, it investigates to what extent the EU has successfully external...
Avrupa Birliği’nin Uluslararası Aktörlüğü: Çatışmaları Çözümleme ve Dönüştürme Kapasitesi
Kahraman, Sevilay; Sönmez, Esma Yağmur; Akcalı Yılmaz, Öznur; Tür Küçükkaya, Özlem(2018-12-31)
AB’nin küresel aktörlük iddiasını, dış ilişkilerininin ve ortak dış politikasının önemli bir boyutunu oluşturan çatışmaların çözümü alanında incelemek gereklidir. Lizbon Andlaşması, AB’nin bir dış politika aktörü olarak daha fazla yetkin ve aktif rol üstlenmesine olanak tanıyan yasal dayanak ve ilgili kurumları oluşturmuştur. Bunlardan yola çıkarak, AB'nin Lizbon sonrası çatışma çözümüne yönelik politikalarında değişiklik olup olmadığı, olduysa bu dönüşümün nasıl olduğu, farklı AB politikalarının etkisinin ...
The relationship between regional policy and regional state aid policy in the European Union and implications for Turkey
Uğurlu, Ülge; Ege, Aylin; Department of European Studies (2006)
The aim of this thesis is to investigate the relationship between regional policy and regional state aid policy in the European Union and to evaluate the implications of this relationship on the transformation of the regional policy approach of both the EU and the member states with specific focus on the implications for Turkish regional policy in the process of EU accession. After providing a critical review of regional policy and regional state aid policy in the EU, this thesis lays out the possible alter...
Avrupa Birliği'nde sektörel istihdamın bölgesel yakınsaması: Mekansal veri analizi
Öcal, Nadir; Akçagün, Pelin(2015-12-31)
Bu projenin amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde sektörel istihdamın yakınsama dinamiklerini mekânsal ilişkileri ve sektörel etkileşimleri de dikkate alarak analiz etmektir. Avrupa Birliği’nin kuruluş amacında ortaya konan “ülke düzeyinde yakınlaşma ve istihdamda birlik oluşturma” tezinin veriler ışığında test edilmesi sağlanacak; sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde ülkeler arası istihdam oranlarındaki farklılıklarının gerçekte azalıp azalmadığı ortaya konabilecektir. Bu çalışma, refah göstergesi olarak ele ...
A content analysis of the security dimension of the Turkish accession to the European Union
Sayın, Ayşe; Kahraman, Sevilay; Department of European Studies (2008)
This thesis aims to analyze the security relations between Turkey and the European Union within the context of enlargement. In this framework, firstly, the historical background of the changing dynamics of their bilateral security relations is studied by focusing both on the Cold War and the Post Cold War periods. In this historical study, more emphasis is put on the Post Cold War period where the changing security understandings of both Turkey and the EU, major developments leading to adoption of new mecha...
Citation Formats
S. Kahraman, “Avrupa Birliği Yardım Politikalarının Birliğin Uluslararası Aktörlüğüne Etkisi:yapısal Dış Politika Ve Yapısal Güç Arayışı.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59576.