Avrupa Birliği'nde sektörel istihdamın bölgesel yakınsaması: Mekansal veri analizi

2015-12-31
Öcal, Nadir
Akçagün, Pelin
Bu projenin amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde sektörel istihdamın yakınsama dinamiklerini mekânsal ilişkileri ve sektörel etkileşimleri de dikkate alarak analiz etmektir. Avrupa Birliği’nin kuruluş amacında ortaya konan “ülke düzeyinde yakınlaşma ve istihdamda birlik oluşturma” tezinin veriler ışığında test edilmesi sağlanacak; sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde ülkeler arası istihdam oranlarındaki farklılıklarının gerçekte azalıp azalmadığı ortaya konabilecektir. Bu çalışma, refah göstergesi olarak ele alınabilecek olan istihdam oranlarının gerçek eğilimini ortaya koymak ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki emek politikalarını tekrar ele almak açısından oldukça anlamlıdır.
Citation Formats
N. Öcal and P. Akçagün, “Avrupa Birliği’nde sektörel istihdamın bölgesel yakınsaması: Mekansal veri analizi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59533.