Avrupa Birliği’nin Uluslararası Aktörlüğü: Çatışmaları Çözümleme ve Dönüştürme Kapasitesi

2018-12-31
AB’nin küresel aktörlük iddiasını, dış ilişkilerininin ve ortak dış politikasının önemli bir boyutunu oluşturan çatışmaların çözümü alanında incelemek gereklidir. Lizbon Andlaşması, AB’nin bir dış politika aktörü olarak daha fazla yetkin ve aktif rol üstlenmesine olanak tanıyan yasal dayanak ve ilgili kurumları oluşturmuştur. Bunlardan yola çıkarak, AB'nin Lizbon sonrası çatışma çözümüne yönelik politikalarında değişiklik olup olmadığı, olduysa bu dönüşümün nasıl olduğu, farklı AB politikalarının etkisinin neler olduğu ve AB'nin yeni kapsamlı ve bütünleşik hedeflerinin buna katkısı incelenecektir.
Citation Formats
S. Kahraman, E. Y. Sönmez, Ö. Akcalı Yılmaz, and Ö. Tür Küçükkaya, “Avrupa Birliği’nin Uluslararası Aktörlüğü: Çatışmaları Çözümleme ve Dönüştürme Kapasitesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59609.