Hide/Show Apps

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Sürecinde Siyasi Parti Kampanyalarının Bir Parçası Olarak Televizyon Spotlarında Kullanılan Siyasi Reklam Stratejileri

Bu çalışma, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçimler için, bu seçimler sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil hakkı kazanan dört siyasi partinin (Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi), seçim kampanyaları sürecinde televizyonda yayınlamak üzere hazırladıkları reklam spotlarını ayrıntılı bir içerik analizine tabi tutmayı amaçlamaktadır. Çalışmayı, özellikle televizyonun yayın akışı içine yerleştirmek üzere hazırlanmış reklam filmlerini sistematik bir yöntemle analiz etmek amacıyla 1980’lerin ortalarında geliştirilmiş ve bugüne kadar siyasi iletişim ve pazarlama araştırmaları alanında oldukça yaygın kullanılmış videostyle modelini temel alarak yürütmeyi planladık. Söz konusu analiz modelini takip ederek, çalışmamıza konu olan malzemeleri üç ana kategori altında inceleyeceğiz: sözel içerik, sözel olmayan içerik ve prodüksiyon teknikleri. Ulaşacağımız bulgular, odaklandığımız özgül koşullarla sınırlı çıkarımlara fırsat tanımanın yanı sıra, başka coğrafik ve/veya zamansal toplumsal koşullar dahilinde yürütülen diğer çalışmaların bulgularıyla belli ölçülerde karşılaştırma imkanı sunarak, ilgili alandaki tartışmaların ampirik ve dolayısıyla teorik gelişimine katkıda bulunma potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca, bu çalışma sayesinde Türkiye’deki mevcut siyasi kültürü anlamaya yönelik çabalara katkı yapabileceğimiz düşüncesindeyiz.