Hide/Show Apps

Karşıtsal Tür Çözümlemesi:türk Akademisyenlerin Araştırma Yazım Eğilimleri Üzerine Bir İnceleme.

Bu çulışmunın temel amacı İngilizce ve Türkçe akademik yazım biçimlerinin Türkçe ve İngilizce ana dil konuşuculurı tarafından kullanım biçimlerini kurşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaçla ana dili İngilizce olan 20 araştırmacının ve ana dili Türkçe olan 20 araştırmacının dilbilim alanında yayın yapan akademik dergilerde yayınlanmış makalelerinin giriş bölülmeri Swules'in (1996) tür çözümleme yöntemine göre çözümlenecektir. Sonuç olarak ana dili Türkçe olan araştırmacıların İngilizce akademik yazım türlerini kullunmak yerine Türkçe akademik yazım türlerini kullunmayı tercih ettikleri görülmüştür,