Analysis of the social meanings of the second person pronoun SEN'in Turkish

2008-04-01
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin ikinci tekil şahıs adılı SEN’i ne zaman ve kime hitap ederken kullandıklarını incelemekte ve kullanılan ikinci şahıs adılının araştırmaya katılanlar için hangi toplumsal ve anlatımsal anlamları taşıdığını bulmaya çalışmaktadır. Çalışmada ayrıca, Brown ve Gilman’ın (1960) ortaya koydukları “Güç ve Dayanışma” modelinin Türkçe’de gözlenen SEN kullanım çeşitlerini ve bunların taşıdıkları anlamları açıklayıp açıklayamadığını da araştırmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler anket yardımı ile ana dili Türkçe olan, farklı coğrafi bölgelerden ve değişik toplumsal durum ve sınıflara ait 191 (95 Kadın, 96 Erkek) üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Araştırma, ikinci tekil şahıs adılı SEN’in Türkçe’de iki işlevinin olduğunu göstermektedir. Birincisi, Brown ve Gilman’ın (1960) ön gördüğü gibi, karşımızdaki bireylere onları kendimize yakın bulduğumuzu ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için kullanılmaktadır. İkinci işlevine ise bazı bireyleri kendimizden uzak tutmak istediğimizde başvurulmaktadır. Bunun yanında, sonuçlar ‘Güç ve Dayanışma’ modelinin SEN’in Türkçe’de tüm anlamlarını tam anlamıyla açıklayamadığını göstermektedir.
Dilbilim Arastirmalari

Suggestions

An analysis of text based cmc of advanced efl learners in second life
Akayoğlu, Sedat; Seferoğlu, Gölge; Department of English Language Teaching (2011)
In the study, it was aimed at determining the discourse patterns of text-based CMC in Second Life in terms of social presence, negotiation of meaning and turn distribution of the students. During the data collection procedure, 54 freshman students participated in the study. Some reading and writing tasks were carried out in Second Life. During the data analysis, the taxonomy adapted by Akayoğlu & Altun (2008) was used for negotiation of meaning and the taxonomy prepared by Rourke, Anderson, Garrison and Arc...
How do Turkish speakers interpret pronouns in Transfer-of-Possession contexts?
Özge, Duygu; Kesici, Alper; Köse, Engin (null; 2018-10-19)
How we identify the antecedent of an ambiguous pronoun has been a topic of interest in discourse anaphora studies. Crudely speaking, the most prominent entity is selected as the antecedent, but what determines the ranking of an entity as prominent is still an open question. Features such as givenness,[1, 2, 3] parallel roles,[4] or recency,[3] syntactic role,[5] thematic role, [6,7] verb type, [7] coherence relations, [3,8, 9] and referential form[3,10] have been nominated as the determinants of prominence ...
Value domains of Turkish adults and university students
Aygun, ZK; İmamoğlu, Emine Olcay (2002-06-01)
The authors identified the basic dimensions of contemporary values among Turkish university students and adults and explored gender and group (adults vs. students) differences in the importance attributed to particular value types. The authors administered a composite value survey to 10 1 students from different departments of Middle East Technical University and 10 1 adults from different parts of Ankara. Factor analysis yielded 5 value domains: self-enhancement, tradition-religiosity, universalism, benevo...
Exploring the perceptions of teachers about their current and desired competencies defined by CEF and ELP: a case study
Tandıroğlu, Işıl; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Literature (2008)
The purpose of this study is to find out the required teacher competencies in the implementation of the Common European Framework (CEF) and the English Language Portfolio (ELP) and to explore the perceptions of teachers about their current and desired competencies defined by CEF and ELP. The required competencies for the teachers are defined in the book calledCommon European Framework of Reference for Languages. This book being a reference for the whole European Union countries, identifies required teacher ...
THE CONCEPTUALIZATIONS OF “THE SELF AND THE OTHER” OF EFL TEACHERS AND THEIR REFUGEE STUDENTS” IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC
Orsdemir, Kubra; Savaş, Perihan; Department of English Language Teaching (2022-8-11)
This study aims to investigate the concepts of “the Self” and “the Other” through the act of reflexivity in an English as a Foreign Language (EFL) context during the Covid-19 pandemic through two different groups; EFL teachers, and refugee EFL students. The study also focuses on examining how these conceptualizations reflect on EFL teachers’ language teaching practices with refugee students; together with understanding what challenges these conceptualizations create for the refugee EFL students in different...
Citation Formats
Ç. Hatipoğlu, “Analysis of the social meanings of the second person pronoun SEN’in Turkish,” Dilbilim Arastirmalari, pp. 15–29, 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76697.