Anadili Türkçe olan Aday İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Aksanlarına Karşı Olan Algı ve Tutumları

2018-12-31
Hatipoğlu, Çiler
Tasiran, Ali Cevat
Öztürk, Ceren Yağmur
Bu çalışma ana dili Türkçe olan ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerin İngilizcedeki yerli (örn. İngiliz İngilizcesi) ve yabancı (örn. Hindistan, Alman, Fransız İngilizcesi) aksanlara olan algılarını ölçüp bu tür aksanlar ile İngilizceyi konuşan insanlara karşı olan algı ve tutumlarını ortaya çıkarıp, bu algı ve tutumlara sebep olan etmenleri ve bu etmenlerin etkilerinin büyüklüğünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşabilmek için katılımcılardan farklı araçlar kullanarak çok boyutlu veri toplanacak, bu veriler de interdisipliner bir araştırma ve analiz biçimi ile incelenecektir.
Citation Formats
Ç. Hatipoğlu, A. C. Tasiran, and C. Y. Öztürk, “Anadili Türkçe olan Aday İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Aksanlarına Karşı Olan Algı ve Tutumları,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59695.