Anadili Türkçe olan Aday İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Aksanlarına Karşı Olan Algı ve Tutumları

2018-12-31
Hatipoğlu, Çiler
Öztürk, Ceren Yağmur
Bu çalışma ana dili Türkçe olan ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerin İngilizcedeki yerli (örn. İngiliz İngilizcesi) ve yabancı (örn. Hindistan, Alman, Fransız İngilizcesi) aksanlara olan algılarını ölçüp bu tür aksanlar ile İngilizceyi konuşan insanlara karşı olan algı ve tutumlarını ortaya çıkarıp, bu algı ve tutumlara sebep olan etmenleri ve bu etmenlerin etkilerinin büyüklüğünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşabilmek için katılımcılardan farklı araçlar kullanarak çok boyutlu veri toplanacak, bu veriler de interdisipliner bir araştırma ve analiz biçimi ile incelenecektir.

Suggestions

Uygulayıcı Topluluklarda Kadın Anlatıları: Türkiye’deki Kadınların Özel Ortamlardaki Söylemlerinin İncelenmesi
Eröz Tuğa, Betil(2018-12-31)
Bu çalışma, Türkiye’deki kadınların kişisel alanlardaki söylemlerinin dil özelliklerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Kadınların, Türk kültüründe yaygın olan uygulayıcı topluluklarda belirli sosyal uygulamalarda ortaklaşa oluşturdukları dil örüntülerinin (linguistic patterns) araştırılması için, “altın günü”, “veliler grubu”, “sabah-ikindi kahvesi/ kahve falı” gibi alanlarda oluşturulan anlatılar incelenecektir.
Ana dili Türkçe ve Rusça olan öğrencilerin İngilizce yer ilgeçlerini kullanımı
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı ana dili Türkçe ve Rusça olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen bireylerin İngilizcede en çok kullanılan üç yer ilgeçi (spatial prepositions) olan in, on, at kullanma biçimlerini araştırmaktır. Çalışma Jarvis (2000) tarafından önerilen karşılaştırmalı yaklaşım yöntemini kullanarak, ana dilleri farklı olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin ara dil (interlanguage) özelliklerini inceleyerek ana dilin etkisini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, veri toplamak ...
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERE SUNULAN İMKAN VE HİZMETLERİN SOSYAL ADALET SAĞLAMADAKİ ROLÜ
Kondakçı, Yaşar; Şenay, Hanife Hilal(2016-12-31)
Bu proje kapsamında önerilen çalışmanın amacı, dezavantajlı toplum kesimlerinin temsilcisi olarak Türkiye’deki eğitim fakültesi öğrencilerinin (1) Türkiye’de yükseköğretime erişim ve yükseköğrenim sırasından sunulan imkanlar hakkındaki düşüncelerini ortaya koymayı ve (2) eğitim fakültesi öğrencilerinin hem öğrenim gördükleri üniversiteler tarafından verilen imkan ve hizmetler (örnek, burs, yurt, ulaşım, vb.) hem de ulusal düzeyde geliştirilen yükseköğretim politikaları (örnek, burs, yurt, öğrenim ücretinden...
İkinci Dilde Yazılı Sözcük Üretiminde Biçimbilimsel Özelliklerin Rolü
Kırkıcı, Bilal; Ataman, Esra(2018-12-31)
Bu proje İngilizce ikinci dilde (D2) yazılı sözcük üretimi esnasında merkezi dilsel işlemleme (İng., central linguistic processing) ve çevresel motor süreçler (peripheral motor processes) arasındaki ilişkiyi ve bu süreçleri etkileyen biçimbilimsel faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, dilsel odak olarak, bileşik sözcüklerin yazılı üretimi D2 İngilizcede incelenecektir. Katılımcılar, iki dilli olup ana dili (D1) Türkçe, ikinci dili (D2) İngilizce olan konuşucular arasından seçilecektir. Bu doğr...
Türkçe’nin Işlemlenmesi Sırasında Türkiye ve Almanya’daki Konuşuculardaki Beyin Tepkilerinin Olaya Ilişkin Potansiyeller Tekniği kullanarak Karşılaştırılması.
Cedden, Gülay; Stutterheim, Chirsitiane von(2017-12-31)
Literatürde, dillerin beyinde işlemlenmesi sırasında tanımlanmış standart potansiyellerin oluşabildiği ile yaygın bir görüş vardır. Ancak Avrupa dilleri dışında farklı dil tipolojisine sahip diller ile ilgili henüz çok fazla araştırma olmadığı için, Avrupa dillerinin işlemlenmesi sırasında oluşan potansiyellerin tanımı standart olarak kabul ediliyordu. Türkçe’nin dil tipolojisi ile benzerlik göstern Fince ve Korece ile ilgili de bir iki araştırma bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu tür dillerin araştırılması, ul...
Citation Formats
Ç. Hatipoğlu and C. Y. Öztürk, “Anadili Türkçe olan Aday İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Aksanlarına Karşı Olan Algı ve Tutumları,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59695.