Ana dili Türkçe ve Rusça olan öğrencilerin İngilizce yer ilgeçlerini kullanımı

2016-12-31
Bu çalışmanın amacı ana dili Türkçe ve Rusça olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen bireylerin İngilizcede en çok kullanılan üç yer ilgeçi (spatial prepositions) olan in, on, at kullanma biçimlerini araştırmaktır. Çalışma Jarvis (2000) tarafından önerilen karşılaştırmalı yaklaşım yöntemini kullanarak, ana dilleri farklı olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin ara dil (interlanguage) özelliklerini inceleyerek ana dilin etkisini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, veri toplamak amacıyla geliştirilmiş olan iki tanılayıcı (diagnostic) testten yararlanılacak ve veriler nicel ve nitel veri çözümleme yöntemleri ile incelenecektir.
Citation Formats
S. Ç. Sağın Şimşek, “Ana dili Türkçe ve Rusça olan öğrencilerin İngilizce yer ilgeçlerini kullanımı,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59687.