Türkçe’nin Işlemlenmesi Sırasında Türkiye ve Almanya’daki Konuşuculardaki Beyin Tepkilerinin Olaya Ilişkin Potansiyeller Tekniği kullanarak Karşılaştırılması.

2017-12-31
Cedden, Gülay
Eken, Aykut
Stutterheim, Chirsitiane von
Literatürde, dillerin beyinde işlemlenmesi sırasında tanımlanmış standart potansiyellerin oluşabildiği ile yaygın bir görüş vardır. Ancak Avrupa dilleri dışında farklı dil tipolojisine sahip diller ile ilgili henüz çok fazla araştırma olmadığı için, Avrupa dillerinin işlemlenmesi sırasında oluşan potansiyellerin tanımı standart olarak kabul ediliyordu. Türkçe’nin dil tipolojisi ile benzerlik göstern Fince ve Korece ile ilgili de bir iki araştırma bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu tür dillerin araştırılması, uluslararası alan çalışmalarında ve literatürde çok ilgi görmektedir, çünkü standart olarak tanımlanmış olan potansiyellerin ve sinirsel işlemleme yapısının bütün diller için aynı olmadığı ortaya çıkmaya başladı. Ancaka farkların neye bağlı ve hangi durumlarda ortaya çıktığı henüz tartışma konusudur.Bu çalışma ile, ilk çalışmamızın bulgularını genişletmek ve Türkçe’nin beyindeki işlemleme süreçleri ile ilgili yeni bulgular ortaya koyabilmek için, Türkçe’nin Almanya’da yaşayan ve iki dilli büyüyen Türkler’de arştırlmaya çalışılacaktır. Bunun için Türkiye’de yaşayan Türkçe anadili konuşucular için kullandığımız paradigmayı Almanya’da yaşayan iki dilli Türk kökenli katımlımcılarda uygulamayı planlamaktayız. Bu çalışmanın amacı, Türkçe’nin birinci dil/ anadili işlemlenmesi ile Türkçe’nin ikinci dil ile birlikte çocuklukta edinen kişilerdeki beyin tepkilerini ölçelerek işlemleme mekanizmalarını saptamaktır. Bu iki grup karşılaştırılırken, özellikle işlemleme hızı ve nöronal kayn
Citation Formats
G. Cedden, A. Eken, and C. v. Stutterheim, “Türkçe’nin Işlemlenmesi Sırasında Türkiye ve Almanya’daki Konuşuculardaki Beyin Tepkilerinin Olaya Ilişkin Potansiyeller Tekniği kullanarak Karşılaştırılması.,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59690.