Fiziksel Aktivite Bariyer Özyeterlik Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin Türk Popülasyonu İçin Test Edilmesi.

2012-12-31

Suggestions

Fiziksel Aktivite Odaklı Akıllı Telefon Uygulamalarında Kullanılan Davranış DeğiştirmeTeknikleri ve Sağlık Davranışı Teorilerinin İncelenmesi
Kuru, Hakan; İnce, Mustafa Levent (2017-05-12)
Akıllı telefonların sahip olduğu donanımların ve özelliklerin gelişmesi ile birlikte mobil uygulama mağazalarında bulunan fiziksel aktivite odaklı uygulamalarının sayısı da artmaktadır. Akıllı telefonlarda bulunan ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop, GPS, bluetooth, mikrofon, sıcaklık gibi sensörler, kullanıcıların fiziksel aktivitelerini takip edilebilmektedir. Bu sensörleri kullanan bazı fiziksel uygunluk uygulamaları ile kullanıcıların fiziksel aktivite davranışlarını geliştirmekte hedeflenmektedir ...
Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula
İnce, Mustafa Levent; Müftüler, Mine (2014-01-01)
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırma...
Fiziksel Aktivite ve Halk Sağlığı Dersi Alan Öğrencilerin Fiziksel Aktiviteye Katılım Durumları ve Ders Hakkındaki Görüşleri
Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2020-06-13)
Exercise induced endocannabinoid and immune system alterations
Özdurak, Rabia Hürrem; Korkusuz, Feza; Department of Physical Education and Sports (2009)
Endocannabinoid and immune system alterations at moderate (18 m/min) and endurance (32 m/min) exercise intensities were assessed and compared to controls. Rats were exercised for 60 minutes/day, 5 days/week for 16 weeks. Immune effector cell proportions (T cell subtypes, B cells, NK cells, and neutrophils) and endocannabinoid serum levels were determined. Anandamide (ANA) and 2 arachidonyl-glycerol (2-AG) serum levels increased with endurance type of exercise. mRNA expression of the CB1 receptor increased t...
The Relationships of physical exercise, optimism and health locus of control
Akkoyun, Mine; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of physical exercise, optimism, and health locus of control. The sample consisted of 300 (185 female, 115 male) students who volunteered to participate in the study, from different departments of Faculty of Education of the Middle East Technical University (METU). Three instruments, namely, Life Orientation Test (LOT), Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC), and a questionnaire assessing different aspects of physical exercis...
Citation Formats
S. Kirazcı, “Fiziksel Aktivite Bariyer Özyeterlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Türk Popülasyonu İçin Test Edilmesi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59710.