Fiziksel Aktivite Odaklı Akıllı Telefon Uygulamalarında Kullanılan Davranış DeğiştirmeTeknikleri ve Sağlık Davranışı Teorilerinin İncelenmesi

2017-05-12
Akıllı telefonların sahip olduğu donanımların ve özelliklerin gelişmesi ile birlikte mobil uygulama mağazalarında bulunan fiziksel aktivite odaklı uygulamalarının sayısı da artmaktadır. Akıllı telefonlarda bulunan ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop, GPS, bluetooth, mikrofon, sıcaklık gibi sensörler, kullanıcıların fiziksel aktivitelerini takip edilebilmektedir. Bu sensörleri kullanan bazı fiziksel uygunluk uygulamaları ile kullanıcıların fiziksel aktivite davranışlarını geliştirmekte hedeflenmektedir (örneğin Endomondo). Bu sistematik derlemenin amacı fiziksel aktivite odaklı mobil uygulamalarda kullanılan davranış değiştirme teknikleri ve sağlık davranışı teorilerini bu konuda günümüze kadar yapılmış araştırmaları derleyerek incelemektir. Teknikleri ve teorilerin incelenmesinde Abraham ve Michie tarafından geliştirilen davranış değiştirme teknikleri sınıflandırması kullanılmıştır. Bu sınıflandırmada 26 farklı teknik ve 7 farklı teori yer almaktadır. Sınıflandırmada her bir davranış değiştirme tekniğinin tanımı verilmiş ve hangi sağlık davranışı modeli kullanılarak geliştirildiği açıklanmıştır. Abraham ve Michie sınıflamasından yararlanarak anahtar kelimelerle Web of Science ve EBSCOhost veritabanları taranmıştır. Tarama sonucunda 350 çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan 350 çalışmanın detaylı gözden geçirilmesinde sonra içlerinden 8’inin mobil fiziksel aktivite uygulamaları üzerinde olduğu anlaşılmıştır ve bu araştırma kapsamına alınmıştır. Daha sonra, belirlenen 8 araştırma Abraham ve Michie sınıflamasına göre kodlanarak incelenmiştir. Sonuç olarak, çalışmalarda 3 farklı davranış değişikliği tekniğinin kullanıldığı saptanmıştır. Bulgulara göre bireyin davranışına uygun dönüt vermek, hedef koymak ve yönerge sağlamak en sık kullanılan değiştirme teknikleridir. Araştırmalarda incelenen mobil uygulamalarının dayandığı teoriler ise “Kontrol Teorisi” ve “Sosyal Bilişsel Öğrenme Teorisi” olarak tespit edilmiştir. Bulgular mobil uygulama geliştiricilerinin sınırlı sayıda davranış değiştirme tekniği ve teorisinden yararlandıklarının göstermektedir. Gelecekte geliştirilecek akıllı telefon ve mobil zindelik/fiziksel uygunluk uygulamalarının diğer teknik ve teorileri de kullanacak şekilde tasarlanması önerilir.
10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, (10 - 12 Mayıs 2017)

Suggestions

Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Bulut üzerinde algısal veriler ile iletişim kuran Mobil Uygulamalar ve Otomatik Test Yöntemleri: Bir Keşif Çalışması
Betin Can, Aysu; Hökelekli, Gülçin; Özcan, Ibrahim Barbaros; Ünver, Fatih(2016-12-31)
Bu projede akıllı telefon ve tabletler üzerinde çalışan mobil uygulamaların pasif olarak algılanması ve bulut üzerine veri toplanması ve kullanıcının etkisi olmadan çevresinde bulunan sistemler ile iletişime geçen uygulamalar incelenecektir. Deneysel prototipler geliştirilerek eğitim, veri toplama, iletişim protokolleri, bulut erişimi ve analizleri Kuzey Kıbrıs ekibi tarafından incelenecektir. Ankara kampusu ekibi bu aşamaların fonksiyonel testlerinin otomatize edilmesi üzerine çalışacaktır. Geliştirilen s...
Fiziksel Etkileşimli Oyun Tasarımı Sürecinde Katılımcı Görüşlerinin Belirlenmesi
İnal, Yavuz; Çağıltay, Kürşat (2015)
Bu çalışma fiziksel etkileşime dayanan bilgisayar oyunlarının tasarım aşamasında katılımcı görüşlerinin belirlenmesini ve buna yönelik dikkat edilmesi gereken konuların ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 4 farklı fiziksel etkileşimli (fare ve klavyeye bağlı olmadan bir kamera aracılığıyla oynanabilen) bilgisayar oyunu geliştirilmiştir. Oyunların 2 tanesi hareket kontrollü etkileşim tasarımına sahip iken, diğer oyunlar hareket yönlendirmeli etkileşim tasarımına sahiptir. Çalışmada 5 erkek ...
Fiziksel Engelliler için Göz Hareketlerini İzleme Yöntemi ile Bilgisayar Kullanma Sistemi
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-11-05)
Klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi giriş aygıtları aracılığı ile kontrol edilen, günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olan bilgisayarların kullanımı her alanda kaçınılmaz hale gelmiştir. Burada bahsi geçen kullanım, fiziksel temas ile farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki imlecin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşları...
Development of an ultra wide band (UWB) array antenna
Ceylan, Hasan Akın; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-4)
Demand for ultrawideband antenna arrays in telecommunications, space and airborne platforms, RADAR applications and MIMO systems, etc. is rising consistantly. A modern approach to develop an ultrawideband array is to utilize the mutual coupling between array elements. Even though individual elements are of narrowband characteristic in isolated form, they gain ultrawideband performance in array configuration under strong mutual coupling. In this work, an ultrawideband tightly coupled dipole array antenna is ...
Citation Formats
H. Kuru and M. L. İnce, “Fiziksel Aktivite Odaklı Akıllı Telefon Uygulamalarında Kullanılan Davranış DeğiştirmeTeknikleri ve Sağlık Davranışı Teorilerinin İncelenmesi,” presented at the 10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, (10 - 12 Mayıs 2017), Kırıkkale, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75790.