Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik Ve Çevre İle İlğili Anlayış Tutum Değer İlgi Ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma.

2010-12-31
Ertepınar, Hamide
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili anlayış, tutum, değer, ilgi ve davranışları belirlemektir.Çalışma üniversite öğrencilerinin doğaya bağlılıkları, çevresel kaygıları, çevreye yönelik tutumları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşacaktır. Ayrıca öğrenciler soruları yanıtlarken, çevresel sosyal beğenirlik ölçeği ile sosyal normlardan etkilenip etkilenmedikleri belirlenerek, daha net sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Çalışma sırasında üç ölçeğin Türkçe'ye adaptasyonları ve pilot uygulamaları yapılarak çevre eğitimi literatürüne katkı sağlanması beklenmektedir.Çalışmanın kapsamını Ankara'nın 4 büyük üniversitesinde okuyan 2. ve 4. sınıf üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla farklı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ölçekler kullanılacaktır. Ölçeklerin pilot uygulamaları yapılıp, gerekli adaptasyonları sağlandıktan sonra, örnekleme uygulanacaktır. Bu çalışma ile birlikte üniversitlerdeki öğrencilerin sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili görüşleri belirlenip, mevcut durum tespit edilerek, öğretim programlarının sürdürülebilirliğe yönelik yeniden düzenlenmesi konusunda gerekli veriler elde edilecektir. Sürdürülebilirlik için Eğitimi uluslararası alanda yüksek öğretimi de kapsayacak şekilde eğitimin her basamağına entegre etmek için politik açıdan çeşitli girişimlere başlanmıştır (UNESCO, 2004). Bu anlamda bu çalışmanın sürdürülebilirlik için eğitim ile ilgili bu girişimlere katkı sağlaması beklenmektedir.