Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Farkındalığının Belirlenmesi.

2012-12-31
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin gönüllülük farkındalığının belirlenmesi ve artırılmasıdır. Projenin örneklemini, Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Geliştirilecek olan anketle, üniversite öğrencilerinin gönüllülük bilinç düzeyleri belirlenecektir. Aynı zamanda, gönüllülük bilincinin artırılması için seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır. Proje sonunda elde edilecek bulgular ve proje kapsamında yürütülecek olan seminerler vasıtasıyla toplumumuzda gönüllülük bilincinin oluşturulması, gönüllülüğün sosyal, psikolojik, fizyolojik faydalarının anlatılarak, gönüllülük faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik isteklendirme düzeylerinin artırılması ve toplumun gönüllülük faaliyetleri konusunda daha duyarlı hale gelmesi sağlanacaktır. Bu sayede, insanlığa daha etkili hizmet sunabilmek için faaliyetlerde ve afetlerde görev alabilecek daha fazla kitleye daha fazla gönüllü sayısına ulaşabilmek ve gönüllü sayısının her geçen gün artırılmasına olanak sağlanacaktır.
Citation Formats
M. S. Koçak, “Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Farkındalığının Belirlenmesi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59711.