Çevre Eğitimi Labaratuar Uygulamalarının Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Konusundaki Motivasyonve Özgüvenlerine Etkisinin Araştırılması.

2012-12-31
Bu projenin amacı, Türkiye’nin ilköğretim Fen ve Teknoloji programı – FTÇT – çerçevesinde, uygulanmakta olan, çevre eğitimi programına, öğretmen eğitimi alanında destek olmak, uzun vadede Türkiye’nin çevre eğitimi araştırmaları içeriğine yeni bir yön kazandırmaktır. Projenin kapsamı, Eğitim Fakültesi Fen Laboratuarının Yeniden Yapılandırarak, “Çevre Eğitiminde Laboratuar Uygulamaları “ Bölümü kurmaktır. Laboratuarda gerçekleştirilecek uygulamalarla, çevre eğitimi konusunda donanımlı, özgüveni yüksek, araştırma planlaması, uygulaması, analiz ve değerlendirmesi konularında deneyim sahibi Fen ve Teknoloji öğretmenler yetiştirilmesine katkıda bulunmak, dolayısı ile, Türkiye’de Fen ve Teknoloji programı kapsamındaki çevre eğitimi alanındaki uygulamaların etkinliğini artırmaktır. Böylece, bir yandan da, çevre problemlerinin çözümüne eğitim yolu ile katkıda bulunmaktır.

Suggestions

Representations of Environmental Literacy: A content analysis of picture storybooks for 48-72-month-old children
Özgül, Tuba; Olgan, Refika; Department of Elementary Education (2022-9-20)
This study aimed to investigate the representations of Environmental Literacy components, including environmental knowledge, affective dispositions toward the environment, environmentally responsible behaviors, and environmental skills, in picture storybooks for 48-72-month-old children. Within the scope of the study, 755 picture storybooks published between the years 2010 and 2021 were investigated through content analysis. The appropriate picture storybooks for the inclusion criteria in the Nasreddin Hoca...
Çevre dostu benzin üretimine yönelik kinetik çalışmalar
Önen, Selda; Doğu, Timur; Gönderten, İlknur(1998)
Bu projede kurşunsuz benzinde oktan yükseltici ve hidrokarbon emisyonlarını azaltıcı etkileri olan oksijenli benzin katkı maddelerinin (MTBE, ETBE, TAEE gibi) üretiminde darboğaz olan iki konuda kinetik çalışmalar yapılmıştır. Birinci alt projede MTBE, ETBE gibi eterlerin üretiminde kullanılan i-bütilen'in katalitik dihidrojenasyon yolu ile üretimi amacıyla Cr, Mo, V, Nb oksitlerinden oluşan üçlü oksit katalizörler hazırlanmış ve bu katalizörlerin seçicilik ve aktiviteleri ölçülmüştür. Elde edilen Cro.8Vo.2...
Çevreci Değerler ve Çevreci Davranışı Açıklayan Modeller.
Sarı, Erkin (Nobel Yayınevi, 2020-11-01)
Bu bölümde ilk olarak bireylerin yaşamları boyunca aldıkları kararlarda, etrafındaki olaylara ve durumlara karşı tutundukları tavırlarda, yaptığı eylemlerde kendilerine rehberlik eden prensipler olan ve bireyi ulaşmak istediği hedeflere motive eden temel insani değerler (Schwartz, 1992) anlatılmıştır. Schwartz’ın (1992) iki boyutta tanımlamış olduğu 10 değer tipinin çevreci tutum ve davranışla ilişkisi incelenmiş, kişinin hem tanıyıp kendisini yakın hissettiği (iyilikseverlik) hem de dünya üzerinde tanımadı...
Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri
Kılıç, Eylem; Baran, Bahar; Bakar Çörez, Ayşegül; Çağıltay, Kürşat; Konukseven, Erhan İlhan; Yalabık, Neşe; Toroslu, İsmail Hakkı (2006)
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki bazı üniversitelerde görev yapan öğ- retim üyelerinin Internet üzerinden eğitim hakkında görüş ve önerilerini, derslerinde teknolojiyi kullanmalarına ilişkin mevcut durumlarını ve çev- rim içi ders geliştirme tecrübelerini ortaya çıkartmaktır. Araştırma, 2003- 2004 öğretim yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 126, Mersin Ü- niversitesi’nden 108, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nden 41 ve Kocaeli Üniversitesi’nden 398 öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleştirilmişt...
Yükseköğretimde akademik kendileşme (Academic Inbreeding) ve kurumsal habitusun inşası üzerine bir tartışma
Göktürk Ağın, Duygun; Kandemir, Anıl (2019-11-01)
This article develops a new framework that explains how academic inbreeding structures and practices produce institutional habitus and generate forms of institutional micro structures and practices at higher education institutions. In this study, we try to map the territory of institutional habitus with tracing its link to academic inbreeding practices and attempt to refine its encounters in diverse spheres of institutional life and higher education. In the first part, we review the current literature...
Citation Formats
Ö. Yılmaz Tüzün, “Çevre Eğitimi Labaratuar Uygulamalarının Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Konusundaki Motivasyonve Özgüvenlerine Etkisinin Araştırılması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59762.