Hide/Show Apps

Çevre dostu benzin üretimine yönelik kinetik çalışmalar

1998
Doğu, Timur
Önen, Selda
Gönderten, İlknur
Bu projede kurşunsuz benzinde oktan yükseltici ve hidrokarbon emisyonlarını azaltıcı etkileri olan oksijenli benzin katkı maddelerinin (MTBE, ETBE, TAEE gibi) üretiminde darboğaz olan iki konuda kinetik çalışmalar yapılmıştır. Birinci alt projede MTBE, ETBE gibi eterlerin üretiminde kullanılan i-bütilen'in katalitik dihidrojenasyon yolu ile üretimi amacıyla Cr, Mo, V, Nb oksitlerinden oluşan üçlü oksit katalizörler hazırlanmış ve bu katalizörlerin seçicilik ve aktiviteleri ölçülmüştür. Elde edilen Cro.8Vo.2lNbo.O8 v0 Mo0.7Vo.2Nbo.08 oksit katalizörlerinin yüksek seçicilik ve ürün verimi verdiği bulunmuştur. İkinci alt projede ise C5 i-olefinlerinden 2M2B'in eterifikasyonu ile ilgili reaksiyon hız parametreleri bulunmuştur. Çalışma sonunda FCC benzininin içinde bulunan C5 i-olefinlerin doğrudan etanol ile eterifikasyonu sonucu oktan sayısının yükseltilmesi yönünde çalışmaların yönlendirilmesi önerilmiştir.