Çevre dostu benzin üretimine yönelik kinetik çalışmalar

Download
1998
Önen, Selda
Doğu, Timur
Gönderten, İlknur
Bu projede kurşunsuz benzinde oktan yükseltici ve hidrokarbon emisyonlarını azaltıcı etkileri olan oksijenli benzin katkı maddelerinin (MTBE, ETBE, TAEE gibi) üretiminde darboğaz olan iki konuda kinetik çalışmalar yapılmıştır. Birinci alt projede MTBE, ETBE gibi eterlerin üretiminde kullanılan i-bütilen'in katalitik dihidrojenasyon yolu ile üretimi amacıyla Cr, Mo, V, Nb oksitlerinden oluşan üçlü oksit katalizörler hazırlanmış ve bu katalizörlerin seçicilik ve aktiviteleri ölçülmüştür. Elde edilen Cro.8Vo.2lNbo.O8 v0 Mo0.7Vo.2Nbo.08 oksit katalizörlerinin yüksek seçicilik ve ürün verimi verdiği bulunmuştur. İkinci alt projede ise C5 i-olefinlerinden 2M2B'in eterifikasyonu ile ilgili reaksiyon hız parametreleri bulunmuştur. Çalışma sonunda FCC benzininin içinde bulunan C5 i-olefinlerin doğrudan etanol ile eterifikasyonu sonucu oktan sayısının yükseltilmesi yönünde çalışmaların yönlendirilmesi önerilmiştir.

Suggestions

Çok ince soğurucu katmanlı -Eta-güneş gözelerinin üretimi ve incelenmesi
Güllü, Hüseyin Hasan; Parlak, Mehmet; Hosseını, Arezoo; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(2015)
Bu çalışmada, çok ince soğurucu güneş gözeleri uygulamalarında alt tabaka olan ve yüksek gözenekli ve nanoparçacıklı yapıya sahip TiO2 katmanlarının üretimi için farklı TiO2 solüsyonları hazırnlanmıştır. Piyasada yaygın bulunan TiO2 kaynağı ve döndürmeli kaplama (yada saçtırmalı kaplama) tekniği kullanılarak, ITO kaplı cam alttaşlar üzerine nano gözenekli TiO2 katmanları üretilmiştir. İnce soğurucu tabaka olarak kullanılan yüksek gözenekli ve nano kristal yapısındaki TiO2 üzerine saçtırma tekniği kullanılar...
Çok Katmanlı Kornea Yapıları için Yönlendirilmiş Hücre Tabakaları ve S-IPN Hidrojeller
Hasırcı, Vasıf Nejat(2016-12-31)
Projenin amacı, kornea doku mühendisliğinde kullanılmak üzere insan keratosit hücrelerinden oluşan yönlendirilmiş hücre katmanları ve metakrile jelatin ile doğal göz yapısına benzer hidrojeller üretmek ve bu yapıları in vitro ve in vivo koşullarda denemektir. Dünya çapında yaklaşık 10 milyon insan kornea hastalıkları ve/veya yaralanmalarından dolayı görme kaybı yaşamaktadır. Geri dönüşsüz görme kaybının günümüzde kabul edilen tek tedavi yöntemi donör doku kullanılarak yapılan doku naklidir. Fakat, iyi kalit...
Yüksek Metal Yoğunluklarına Alıştırılmış Çevresel Bakteri İzolatlarının Nükleik Asitlerinde Oluşan Değişimlerin Kızılötesi Spektroskopisi ve Gözetimsiz Örüntü Tanıma Teknikleri ile Araştırılması
Gözen, Ayşe Gül(2017-12-31)
Amacımız kadmiyum, kurşun ve gümüş ağır metallerinin engel değer üstü konsantrasyonlarında büyümeye alıştırılarak uyumlandırılmış çevresel bakteri suşlarının DNA moleküllerinde ortaya çıkan yapısal ve fonksiyonel değişimlerin bu sıradışı hücresel uyumlanma sürecinde anahtar rolü olup olmadığının araştırılması ve aydınlatılmasıdır. Bizi amacımıza götürecek olan ön bulgular, önceki çalışmalarımızdan elde edilmiş olup ve bu bulguların bazıları konu kapsam başlığı altında detaylandırılmıştır. Söz konusu bulgula...
Çevre Eğitimi Labaratuar Uygulamalarının Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Konusundaki Motivasyonve Özgüvenlerine Etkisinin Araştırılması.
Yılmaz Tüzün, Özgül(2012-12-31)
Bu projenin amacı, Türkiye’nin ilköğretim Fen ve Teknoloji programı – FTÇT – çerçevesinde, uygulanmakta olan, çevre eğitimi programına, öğretmen eğitimi alanında destek olmak, uzun vadede Türkiye’nin çevre eğitimi araştırmaları içeriğine yeni bir yön kazandırmaktır. Projenin kapsamı, Eğitim Fakültesi Fen Laboratuarının Yeniden Yapılandırarak, “Çevre Eğitiminde Laboratuar Uygulamaları “ Bölümü kurmaktır. Laboratuarda gerçekleştirilecek uygulamalarla, çevre eğitimi konusunda donanımlı, özgüveni yüksek, ara...
Synorogenic eocene leucogranite magmatism in the southern menderes massif and its tectonic significance
Bozkurt, Erdin; Quentin G, Crowley (null; 2015-04-06)
Güney Menderes Masifi’nde üst düzeylerin güneye hareket ettiği normal bileşenli Güney Menderes makaslama zonunun (GMMZ) taban bloğunda yer alan ortognayslar ile onları yapısal olarak üzerleyen metasedimanlar lökogranit kütleleri tarafından kesilirler. Bu lökogranit kütlelerinden birisi geç Orta Eosen (U-Pb zirkon yaşı) yaşındadır. Bu veri GMMZ’ndaki sinorojenik normal hareketin başlama yaşı olarak yorumlanmıştır. En yaşlı uyumsuz sedimanlar masifin erken Miyosen’de yüzeye çıktığını göstermektedir. Ortognasy...
Citation Formats
S. Önen, T. Doğu, and İ. Gönderten, “Çevre dostu benzin üretimine yönelik kinetik çalışmalar,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpFNE5UVT0.