Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri

2006
Kılıç, Eylem
Baran, Bahar
Bakar Çörez, Ayşegül
Çağıltay, Kürşat
Konukseven, Erhan İlhan
Yalabık, Neşe
Toroslu, İsmail Hakkı
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki bazı üniversitelerde görev yapan öğ- retim üyelerinin Internet üzerinden eğitim hakkında görüş ve önerilerini, derslerinde teknolojiyi kullanmalarına ilişkin mevcut durumlarını ve çev- rim içi ders geliştirme tecrübelerini ortaya çıkartmaktır. Araştırma, 2003- 2004 öğretim yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 126, Mersin Ü- niversitesi’nden 108, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nden 41 ve Kocaeli Üniversitesi’nden 398 öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı açık uçlu anket formudur. Sonuç olarak, genelde öğretim ü- yelerinin derslerin Internet ortamında verilmesine ilişkin olumlu düşünce- ye sahip oldukları ancak uygulamadan önce bazı şartların yerine getirilme- si gerektiği ve böyle bir projenin belirli alanlara uygulanabileceği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır. Ayrıca, mevcut durumda katılımcıların yaklaşık olarak yarısının derslerinde web ortamından yararlandıkları halde büyük bir kısmının çevrim içi ders geliştirme tecrübesine sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.
Citation Formats
E. Kılıç et al., “Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri,” pp. 159–165, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52514.