Matematik Öğretmenlerinin İnanışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: NorBaTM Projesi Türkiye Çalışması

2014-12-31
Haser, Çiğdem
Arslan, Okan
Çelikdemir, Kübra
Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin mesleki tatmin, öğretime yaklaşım, etkili öğretim, etkili matematik öğretimi ve öğrenimi, ders kitabı kullanımı ve öğretmenlerin tipik öğretimleri hakkındaki inanışları NorBaTM projesi kapsamındaki ölçekler ile araştırılacaktır. Elde edilen sonuçlar Avrupa, Balkan, İskandinav ve Uzakdoğu’dan projeye katılan ülkelerden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak, öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini geliştirecek şekilde kullanılacaktır.
Citation Formats
Ç. Haser, O. Arslan, and K. Çelikdemir, “Matematik Öğretmenlerinin İnanışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: NorBaTM Projesi Türkiye Çalışması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59769.