İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Sürdürebilirlik Bilincinin İncelenmesi

2017-12-31
Öztekin, Ceren
Şen, Mehmet
Özdemir, Mine
Güler, Fulden
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilirliğin üç bileşeni (çevresel, sosyal, ekonomik) ve bu bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi ile sürdürebilir kalkınma hakkında ne kadar bilinçli, bilgili olduklarını, tutumlarını ve davranışlarını ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmada öncelikle eğitim alanında sıkça kullanılan çizim tekniğinden faydalanılarak ilköğretim öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına, sürdürebilir kalkınma bileşenlerine özgü çizimler göstermeden, kendi çevre çizimlerinde bu bileşenlere ne derecede vurgu yapabilecekleri araştırılmıştır. İkinci aşamada ise bileşenlere özgü resimlerle ve sürdürülebilirlik bilinci ölçeği ile toplanacak verilere odaklanılarak elde edilen bulgular karşılaştırılmalı olarak incelenecek ve sistemik düşünme yaklaşımı ile analiz edilecektir.
Citation Formats
C. Öztekin, M. Şen, M. Özdemir, and F. Güler, “İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Sürdürebilirlik Bilincinin İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59787.