Mikro Bilgisayar Destekli Labaratuar Uygulamaları İle İlgili Bir Hizmet İçi Eğitim Kursu Düzenlenmesi Ve Bu Kursun Etkinliğinini Belirlenmesi.

2013-12-31
Eryılmaz, Ali
Eraslan, Funda
Amaç Çalışmanın ana amacı Anadolu Öğretmen Liselerinde görev yapan fizik öğretmenleri için MBL kullanımı ile ilgili bir hizmet içi eğitim kursu tasarlamak ve bu kursun etkililiğine bakmaktır. Kurs öncesinde öğretmenlerin MBL kullanımı ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile bir ihtiyaç analizi yapılacaktır. İhtiyaç analizinde incelenmesi gereken faktörler için alan yazından öğretmenlerin teknolojiyi, özellikle MBL’leri uygularken karşılaştıkları engeller belirlenecektir. Çalışmanın ikinci amacı MBL’leri etkili bir şekilde kullanan öğretmenlerin özelliklerinin belirlenmesi ve bu sınıf ortamlarında neler olduğunun gözlemlenmesidir. Bunu için hem öğrencilere hem öğretmenlere MBL kullanımları ile ilgili anketler uygulanacak, sınıf ortamlarında neler olduğu ile ilgili de bir durum çalışması tasarlanacaktır. Kapsam Evren ve Örneklem Bu çalışma çok aşamalı bir çalışma olduğundan farklı aşamalarında evrende ve örneklemde farklılıklar olacaktır. Bununla birlikte, çalışmanın ana hedeflenen evreni tüm Türkiye çapındaki Anadolu Öğretmen Liseleri’nde görev yapan fizik öğretmenleri ve bu öğretmenlerin öğrencileridir. Toplamda 267 Anadolu Öğretmen Lisesi, bu liselerde 306 fizik öğretmeni, 22433 9. sınıf, 18617 10. sınıf, 1086 11. sınıf (fen ve matematik bölümünü seçmiş) ve 8276 12. sınıf olmak üzere toplamda 50412 lise öğrencisi oluşturmaktadır.
Citation Formats
A. Eryılmaz and F. Eraslan, “Mikro Bilgisayar Destekli Labaratuar Uygulamaları İle İlgili Bir Hizmet İçi Eğitim Kursu Düzenlenmesi Ve Bu Kursun Etkinliğinini Belirlenmesi.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59621.