Okul öncesi çocuklarının çevre-insan ilişkisi üzerine algıları: Boylamsal takip çalışması

2015-12-31
Olgan, Refika
Cengizoğlu, Seçil
Bu çalışma kapsamında, 2012 Güz döneminde 60-66 aylık okul öncesi dönem çocuklarına (N=18) uygulanan sürdürülebilir kalkınma için eğitim programının onların insan-çevre ilişkisi ile ilgili algılarına uygulamayı takip eden sene sonunda etkisinin hangi ölçüde devam ettiğini ortaya koymak amacıyla boylamsal takip çalışması yapılacaktır. Önerilen bu çalışma daha önce 2012 Güz döneminde tamamlanan eğitim programına katılan çocukları kapsayacak ve katılımcıların insan-çevre ilişkisine yönelik algılarını ortaya koymak üzere resim çizdirme yöntemi uygulanacaktır.
Citation Formats
R. Olgan and S. Cengizoğlu, “Okul öncesi çocuklarının çevre-insan ilişkisi üzerine algıları: Boylamsal takip çalışması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59770.