Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dış Mekân Oyunlarına Yönelik İnanışlarının İncelenmesi

2017-12-31
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan ve içeriğinde dış mekan oyunları ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve becerileri içeren dersleri alan öğretmen adaylarının dış mekan oyunlarına ilişkin inanışlarındaki değişimi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan iki farklı dersin içeriği, dış mekan oyunlarıyla ilgili teorik bilgi ve uygulamayı kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Çalışmanın katılımcıları bu dersleri alan öğrenciler arasından seçilecektir. Bu çalışmanın verileri katılımcılarla yapılan ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme yöntemi ile toplanılacaktır. Verilerin analizi Creswell'in veri analiz aşamaları takip edilerek yapılacaktır. Bu çalışma sonucunda öğretmen adaylarının dış mekan oyunlarına ilişkin inanışları açısından bu iki dersi almadan önce ve sonrası açısından bir değişim olması beklenmektedir.
Citation Formats
F. Erden and F. Yalçın, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dış Mekân Oyunlarına Yönelik İnanışlarının İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59802.