Hide/Show Apps

okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin “beden eğitimi ve oyunlar dersi” sonrası fiziksel aktivite ve hareket gelişimi algıları

Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin “beden eğitimi ve oyunlar dersi” sonrası fiziksel aktivite ve hareket gelişimi algıları’nın değerlendirilmesidir. Bu araştırmanın örneklemini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıfında okuyan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin fiziksel aktivite ve motor gelişim algıları 2. Yarı yıl başında bir anket aracılığı ile ölçülecek ve Beden Eğitimi ve Oyunlar dersini aldıktan sonra 2. Yarı yılın sonunda yeniden öğrencilerin algıları değerlendirilecektir. Ders kapsamında lisans öğrencilere çocukların fiziksel aktivite ve hareket gelişimi konularında temel bilgiler verilecek, fiziksel aktivite ve motor gelişimi ile ilgili farklı ölçüm metotları gösterilecektir