İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KİMLİKLERİNİN İNCELENMESİ

2016-12-31
Haser, Çiğdem
Çelikdemir, Kübra
Bu araştırmanın amacı, 4. sınıf ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleki kimliklerini söylemlerinde nasıl yansıttıklarını incelemek ve mesleki kimliklerini geliştirmelerine video örnek olay yoluyla yardımcı olmaktır. Öğretmen adaylarının gönüllü katılımları ile oluşturulan bir uygulama topluluğunda, tecrübeli öğretmenler tarafından çekilmiş video örnek olayları tartışılacaktır. Bu tartışmalar sırasında ve yapılan görüşmelerde öğretmen adaylarının gelişen mesleki kimliklerini nasıl ortaya koydukları analiz edilecektir. Elde edilen bulgular ile öğretmen eğitimi programlarına alternatif bir içerik sunulacağı öngörülmektedir.
Citation Formats
Ç. Haser and K. Çelikdemir, “İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KİMLİKLERİNİN İNCELENMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59777.