Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere göre Haritalanması

2013-12-31
Bu çalışmanın amacı;1. Mekanik, basit elektrik devresi, geometrik optik ve kinematikte kullanılan grafiklerin yorumlanmasında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek,2. Bu ölçüm araçlarını Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesindeki 40 ilden seçilmiş 40823 lise öğrencisine uygulamak,3. Ve bu sonuçları analiz edip Türkiye’nin bu dört konuda kavram yanılgısal haritalarını oluşturmaktır.Bu çalışma alan yazınında bilinen kavram yanılgılarının yaygın olarak Türk öğrencilerinde olup olmadığını ölçeceğinden dolayı yeni bir kavram yanılgısı bulma planı yoktur. Fakat bu çalışmanın bu güne kadar yapılan çalışmalardan üç temel farklılığı vardır:1. Türkiye’deki bütün öğrencilere genelleme yapılabilecek şekilde bir örnekleme sahip olması.2. Bu ölçümün üç-aşamalı sorular ile yapılıyor olması,3. Aynı öğrencilere farklı testlerin de veriliyor olması. Böylelikle kavram yanılgıları arasında ilişki analizlerine elverişli olması.Bu çalışmanın sonuçları ülkedeki lise öğrencilerinin coğrafik bölgelere göre kavram yanılgısı haritasını çıkartacaktır. Bu harita bu bölgeler için kullanılacak öğretim programı, kitap, öğretmen seçimi, öğrencilerin tecrübe eksiklikleri için kullanılabilecek ve ülkemizin bir eğitim politikası oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
Citation Formats
U. Yıldırım et al., “Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere göre Haritalanması,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59627.