TÜRK ÇOCUK TELEVİZYONLARI REKLAM İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

2017-12-31
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de çocuklara yönelik yayın yapan televizyonların reklam içeriklerinin konu ve format olarak ayrıntılı şekilde analiz edilmesidir. Bu araştırmada Türkiye’de en çok izlenen 11 çocuk televizyon kanalı Pazartesi-Pazar günleri arası 5:00-24:00 saatleri arası kaydedilecektir. Toplam 1493 saat televizyon yayını reklam içeriği yönünden analiz edilecektir. Araştırma Türkiye’de çocuklara yönelik televizyon içeriği üzerine yapılmış en geniş kapsamlı araştırma özelliği taşımaktadır. Dünya’da medya üzerine yapılan araştırmalar televizyonun halen çocuklar tarafından en yoğun tüketilen medya aracı olduğunu göstermektedir. Çocukların televizyon başında geçirdiği zaman ile başta obezite olmak üzere sağlık problemleri, şiddet, desentizisasyon, öz değer algısı ve akademik başarı gibi pek çok olgu arasında korelasyon kurulmuştur. Televizyon içeriğinin çok önemli bir parçasını oluşturan reklamlarda bu bağlamda incelenmeye değer bir araştırma odağı olarak öne çıkmaktadır. Yurt dışında yürütülen araştırmalar çocuklara yönelik reklamların genelde şeker ve benzeri sağlıksız yiyeceklerden oluşan besinleri pazarladığını veya çocukları gereksiz ve aşırı tüketime yönlendirdiklerini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde sadece çocuklara yönelik yayın yapan birçok kanal olduğu halde benzer çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır.
Citation Formats
V. Şahin, “TÜRK ÇOCUK TELEVİZYONLARI REKLAM İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62105.