İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİ VE TUTUM TESTİ GELİŞTİRME

2015-12-31
Teksöz, Gaye
Şahin, Elvan
Güngören, Savaş
İklim değişikliği oldukça yoğun hazırlanmış ilköğretim programına son yıllarda eklenen konuların arasında yer almaktadır. Ancak, bu konu için uygun görülen zaman ilköğretim öğrencilerinde anlamlı öğrenme sağlanması açısından yetersizdir. Ek olarak, iklim bilimi ve iklim değişikliğinin disiplinler arası yapıda olması ve medya tarafından aktarılan hatalı bilgiler de öğrencilerde kavram yanılgılarına sebep olmaktadır. Türkiye'nin 5. Ulusal İklim Değişikliği Raporunda belirtilen eğitim hedefleri doğrultusunda Türkiye'de iklim değişikliği eğitimi ile ilgili bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma ilköğretim düzeyinde iklim değişikliği eğitimi konusundaki çalışmalara ışık tutacak verilerin toplanmasını ve ilerdeki çalışmalarda kullanılacak bir veri toplama aracının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Veri toplama aracı önemli ölçüde geliştirilmiş, 2014-2015 eğitim döneminde pilot uygulaması gerçekleştirilecek ve esas çalışmaya esas olacak test belirlendikten sonra, ana çalışma gerçekleştirilecektir. Pilot ve ana çalışmanın analizleri temel olarak Faktör analizlerini içermektedir.
Citation Formats
G. Teksöz, E. Şahin, and S. Güngören, “İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİ VE TUTUM TESTİ GELİŞTİRME,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61541.