Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Öğretimini Destekleyen Teknoloji Tabanlı Öğretim İçeriklerinin Geliştirilmesi

2016-12-31
Ülkemizde ve dünyada matematik eğitiminde teknoloji kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bunun sebebi teknoloji kullanımının öğrencilerin matematiksel gelişimine olumlu katkıda bulunduğunun anlaşılmış olmasıdır. Teknoloji kullanımı sayesinde öğrenciler kağıt-kalem ortamında gözlemleyemedikleri birçok farklı durumu inceleyip öğrenilen teoremlerin altında yatan prensipleri anlama imkanına sahip olabilmektedir. Bu projenin temel amacı ortaokul matematik öğretim programında yer alan geometri konularının öğretiminin dinamik yazılım programı GeoGebra ve Texas Instruments (TI) grafik hesap makineleri (ve yazılım programları) ile desteklenmesini sağlamak için ilgili konularda içerikler geliştirmek, bu doğrultuda revizyonlar yaparak geliştirilen içerikleri bütün öğretmen adaylarının kullanımına sunmaktadır. Geliştirilen içeriklerin öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)’ne olumlu katkılar yapması amaçlanmaktadır. Araştırmacı bu uygulama dönemi boyunca toplanacak birçok veri ile bu içeriklerin öğretmen adaylarının TPAB gelişimine olan etkisini inceleyecektir. Çalışmada Geogebra’nın yanı sıra TI grafik tabanlı hesap makinelerinin kullanılmasının en önemli nedeni navigasyon aracı sayesinde öğretim üyesinin bütün öğrencilerin ekranını eş zamanlı olarak görebilmesi ve buldukları sonuçları kendi makinesinden akıllı tahtaya yansıtabilmesidir. Bu sayede araştırmacı öğretmen adaylarının TPAB gelişimini etkili olarak inceleme fırsatı bulacaktır.
Citation Formats
D. Akyüz, “Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Öğretimini Destekleyen Teknoloji Tabanlı Öğretim İçeriklerinin Geliştirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59781.