Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğretime Erişimi ve Yükseköğretim Düzeyindeki Deneyimleri

2018-12-31
Göçmen ve mültecilerin eğitim deneyimleri sosyal bilimlerin değişik alanlarında geniş bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen yükseköğretim düzeyinde konu nispeten daha az çalışılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde, mülteciler eğitim yaşamlarının önemli bir kısmını başka bir ülkede geçirdiklerinden, geldikleri ülkelerin eğitim sistemine erişimleri, hakim uygulamalara alışmaları ve yeni sistemde bir başarı yakalamaları zorlu olmaktadır. Bu çalışma göçmen, sığınmacı ve mültecilerin yükseköğrenime erişimleri ve yükseköğrenim deneyimlerinin incelenmesini ve bulundukları topluma entegrasyonlarında yükseköğretimin oynadığı rolün ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Çalışma bir olgubilim çalışması olarak desenlenmiştir. Çalışmanın katılımcıları Van Yüzüncüyıl Üniversitesi'ne devam eden Suriyeli sığınmacı öğrenciler arasından seçilecektir. Elde edilen bulgular hem Suriyeli öğrencilerin eğitim deneyimlerinin ortaya çıkarılmasına hem de Türkiye'nin Suriyeli öğrencilere yönelik olarak izlediği eğitim politikasının değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.
Citation Formats
Y. Kondakçı, S. Kaya Kaşıkcı, and E. Keleş, “Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğretime Erişimi ve Yükseköğretim Düzeyindeki Deneyimleri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59666.