Hide/Show Apps

Bilim Merkezleri’nde Sergilenen Deney Aletleri ile Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesi

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler fen eğitiminin tüm uluslar için ne kadar önemli olduğunu günden güne ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bir çok ilköğretim ve lise öğrencisi fen derslerinin sıkıcı, öğrenilmesi zor ve pratik olmadığını düşünmektedir (Barbmy, Kind ve Jones, 2008; Lyons, 2006). Pedretti 2004’te yayımlanan araştırma raporunda bu duruma şaşırmamamız gerektiğini, çünkü fen derslerinin ezberlenilmesi gereken, günlük hayatla ilişkisi kurulmayan bilgiler yığını şeklinde verildiğini ortaya koymuştur. Bu durumun da -gittikçe artan sayılarda- öğrencilerin temel bilimler ve mühendislik bilimlerini neden bir kariyer alanı olarak seçmediğini açıkladığını iddia etmiştir. Halbuki Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council [NRC]) 2000, 2009 yılında yayımladığı raporlarında fen eğitimin toplumun her bir bireyi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerin fen ve teknoloji konuları hakkında günlük yaşamlarındaki deneyimlerinden yanlış bilimsel bilgilere sahip olduğu da görülmektedir (Griffiths ve Preston, 1992; Osborne ve Cosgrove, 1983; Osborne ve Freyberg, 1985; Yağbasan ve Gülçiçek, 2003). Bazen öğrencilerin kavram yanılgıları bilimsel olarak kabul edilen bilgileri öğrenmelerine ket vumakta, hatta bilimsel olarak doğru yeni bilginin öğrenilmesini imkansız hale getirebilmektedir (Durmuş ve Bayraktar, 2010; Palmer, 1999, 2001; Yılmaz, Tekkaya, Geban ve Özden, 1999). Bu yüzden kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi fen ve teknoloji eğitimi için hayati önem taşımaktadır. Okul öğrenimi yanında okul dışı öğrenme yerleri ile bu kavram yanılgıları giderilebilir. Wellington (1990) bir okul dışı öğrenme yeri olarak bilim merkezlerinin çoğunlukla okul laboratuvarlarında bulunmayan bir çok fen ile ilgili deney aleti ve etkinlik içerdiğini ve bunların fen ve teknoloji eğitimine ve fen ve teknoloji okuryazarlığına büyük bir katkı sağlayabileceğini iddia etmiştir. Nitekim Ulusal Araştırma Konseyi’de bu görüşü desteklemiştir (NRC, 2000, 2009).Bu bağlamda, bu proje ile ODTÜ Uygulamalı Bilim Merkezi’nde sergilenen deney aletleri ile öğrencilerin fen ve teknoloji konuları hakkındaki kavram yanılgıların tespit edilmesi ve giderilmesi hedeflenmektedir.