Öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine yönelik eğilimlerini bilişsel ve duyuşsal değişkenler açısından incelemek

2016-12-31
Öğretmen ve öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine yönelik görüşlerinin, güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi, uzmanların onlara yönelik tasarlayacağı eğitimleri planlayabilmesi açısından çok değerlidir. Bu bağlamda, ülkemizde öğretmen ve öğretmen adaylarıyla yürütülen FeTeMM araştırmaları için geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmakta ve bu yüzden ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmaları çok önem kazamıştır (Hacıömeroğlu, & Bulut, 2016). Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine yönelik eğilimlerini, tutumlarını, inançlarını, öz-yeterliliklerini, bilgi düzeylerini ve 21. yüzyıl becerilerini öğretmeye yönelik özgüven düzeylerini belirlemek ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışma sürecinde yurtdışında geliştirilmiş iki farklı ölçeğin (1) Attitudes, Beliefs, Efficacy and Knowledge of Integrated STEM Teaching Questionnaire (Shahali et al., 2015); ve (2) The 21st Century Skills Teaching Scale (Jia et al., 2016) Türkçe’ye adapte edilmesi ve literatüre kazandırılması da hedeflenmektedir.
Citation Formats
J. Çakıroğlu, G. Çetinkaya Aydın, and Ö. Yılmaz Tüzün, “Öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine yönelik eğilimlerini bilişsel ve duyuşsal değişkenler açısından incelemek,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59784.