Öğretmen Adaylarının Afet ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi

2013-12-31
İyi bir afet eğitiminin verilebilmesi için de ilk basamak öğretmen adaylarının afet ile ilgili kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması ile mümkündür. Öğrencilerin on bilgilerini, kavram yanılgılarını dikkate almadan yapılan eğitimin anlamlı öğrenmeye katkıda bulunmadığı açıktır. Bu çalışmanın amacı ise öğretmen adaylarının afet eğitimi ile ilgili kavram yanılgılarının üniversite eğitimi süresince ne gibi değişiklik gösterdiğini de tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak her sınıfta yer alan öğrencilerle veriler toplanılacaktır.
Citation Formats
Y. Boz and Ö. Erdur Baker, “Öğretmen Adaylarının Afet ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59626.