Öğretmenlik Uygulaması Dersi: Öğretmen Adaylarının Algıları

2018-12-31
Kondakçı, Esen
Çapa Aydın, Yeşim
Kırbulut, Zübeyde Demet
Bayar, Ekin
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ile bütünleşmelerini, uygulama öğretmenleri ile ilişkileri ve uygulama okulunun uygulama sürecinde sağladığı desteği incelemektir. Ayrıca, öğretmen adaylarının özyeterlik algıları da araştırmaya öncül değişken olarak dahil edilecektir. Veriler, çalışma kapsamında geliştirilen anket ile öğretmen adaylarından toplanacak ve yol analizi ile analiz edilecektir.
Citation Formats
E. Kondakçı, Y. Çapa Aydın, Z. D. Kırbulut, and E. Bayar, “Öğretmenlik Uygulaması Dersi: Öğretmen Adaylarının Algıları,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59799.