Hide/Show Apps

Öğrencilerin Bilim İnsanı ve Mühendise Yönelik Algıları ile STEM Mesleklerine yönelik İlgileri

Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin STEM meslek alanlarına ilgisini ve aynı zamanda mühendislik ve bilim insanlarına karşı algılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Öncelikle, öğrencilerin STEM mesleklerine olan ilgisi ölçek yardımıyla incelenecek, daha sonra eğitim alanında sıkça kullanılan çizim tekniğinden faydalanılarak katılımcılardan bir bilim insanı ve bir mühendis çizmeleri istenerek çizimlerini açıklamaları istenecektir. Toplanacak verilerden elde edilen bulgular karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:1. Ortaokul öğrencilerinin STEM mesleklerine yönelik ilgileri nedir?2. Ortaokul öğrencilerinin bilim insanlarına yönelik algıları nasıldır?3. Ortaokul öğrencilerinin mühendislere yönelik algıları nasıldır?