Okul öncesi dönem çocuklarının çözümü olmayan matematik problemlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi

2016-12-31
Olgan, Refika
Cengizoğlu, Seçil
Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocukları ile gerçek hayatta karşılaşabilecekleri ve çözümü olmayan matematik problemleri üzerinden sayı ayrışımı ve birleşimi nasıl yapacaklarının incelenmesinin yanında bu süreçte kullanacakları stratejilerin belirlenmesidir. Ayrıca, çocukların sayı ayrışımı ve birleşiminde kullanacakları ve ön koşul sayılan sözel sayma ve obje sayma düzeylerinin de belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcıları 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları (N=30) olacaktır. Bu çalışma gerçekçi matematik eğitimi (the realistic mathematics education - RME) yaklaşımı doğrultusunda çocukların günlük hayatlarıyla ilişkili olarak bir doğum günü kutlama hikâyesini merkeze almaktadır. Burada amaç çocukların hayal edebilecekleri problemlerin sunulmasıdır. Böylece sunulan problem çocukların matematik problemine yönlendirilmelerinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Uygulamada bir okul öncesi sınıfında doğum günü kutlaması varmışçasına dört adet boş tabak masaya yerleştirilecek ve üzerinde farklı türlerde ve sayılarda şeker resmi olan 8 adet kart tabakların yanına konulacaktır (bkz. şekil 1). Sekiz adet kartın bir tanesi özellikle boş olarak hazırlanacak ve çocuklara şu yönerge verilecektir “Dört arkadaşın doğum günü kutlamana gelecek ve sen her bir arkadaşının tabağına 7 şeker koymak istiyorsun. Masanın üzerindeki şekerleri öyle yerleştirmelisin ki her birinde yedi adet şeker olmalı. Sence böyle bir paylaşım yapabilir misin? Şekerleri istediğin şekilde paylaştırabilirsin, fakat unutmaman gereken nokta her birisinde yedi şeker olması gerektiğidir”. Her bir çocuğun kendisine verilen bu görev üzerinde çalışmasına izin verildikten, ihtiyaç duyulması halinde ek bilgilendirmeler yapılarak (örneğin çocuğa bir tabağa birden fazla kart koyabileceğinin hatırlatılması vb.) sonra eğer çocuk bitirmiş görünüyor ise araştırmacı “Bitirdin mi?” diyerek çocuğun üzerinde çalıştığı görevi bitirdiğini onaylatacaktır. Sonrasında “her bir çocuk 7’şer şeker aldı mı?” sorusu yöneltilecektir. Aslında toplamda 27 adet olan ve dört tabak için eşit olarak paylaştırılması mümkün olmayan şeker sayısını çocukların nasıl ve hangi düşünce ve bilgi ile paylaştırdığı belirlenmek amacıyla ile ilgili görev sonrası her bir çocuk ile mülakat yapılacaktır.
Citation Formats
R. Olgan and S. Cengizoğlu, “Okul öncesi dönem çocuklarının çözümü olmayan matematik problemlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59785.